обновена 5:22 AM EEST, Oct 4, 2023

Дофинансират 5 маломерни паралелки през новата учебна година

uch 0421

Община Търговище да дофинансира с 29 230 лв. общо 5 паралелки с по-малко от 10 ученици в училищата в селата Драгановец и Подгорица.

Това предлага в докладна до Общинския съвет зам.-кметът Рая Матева. Целта е да се обезпечи задължителното обучение на децата до 16-годишна възраст.

Предложението е на база мотивирано искане от директорите на учебните заведения. Те посочват, че поради недостиг на деца, е необходимо да се сформират 4 слети паралелки в Драгановец и една – в Подгорица.

В Драгановец слети ще бъдат паралелките в І и ІІ, ІII и ІV, V и VІ клас. Паралелката в VІІ клас също ще бъде с по-малко от 10 ученици. За там се предвижда отпускането на 22 790 лв. В Подгорица с под 10 ученици ще бъде паралелката в VII клас. За функционирането й ще са необходими 6440 лв.

Съгласно държавния норматив, минималният брой ученици за сформиране на паралелка в начален етап (I - IV клас) е 16 ученици, а в прогимназиален (V-VII клас) – 18 ученици. Разликата между норматива и действителния брой на децата в паралелките е 15 в училището в Подгорица и 46 в училището в Драгановец.

В последните 6 години Община Търговище дофинансира 4 паралелки в Драгановец. За пръв път се отпускат допълнително средства за училището в Подгорица.

Докладната с предложението на зам.-кмета ще бъде разгледана на заседанието на Общинския съвет на 27 юли. Ако тя бъде приета, средствата за дофинансиране ще бъдат осигурени от общинския бюджет за 2023 г.