обновена 6:44 AM EET, Dec 7, 2023

Учители с награди „Митрополит Андрей“

 • Публикувано в Образование

IMG 6644

Днес  в актовата зала на Първо ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище се проведе тържествено връчване на наградите „Митрополит Андрей“ на Регионално управление на образованието – Търговище.

Почетни отличия и грамоти се връчват за 15-а поредна учебна година на изявени учители от област Търговище с принос в развитието на регионалната образователна система, за постигнати високи резултати и за дългогодишна дейност в системата на предучилищното и училищното образование.

На събитието присъстваха директори на училища и детски градини, учители и експерти от РУО – Търговище.

           

„Номинациите се разглеждат от комисия, която работи по утвърдени показатели и критерии. Тази година комисията разгледа постъпилите номинации и определи 26 педагогически специалисти от област Търговище, които да бъдат отличени с наградата „Митрополит Андрей“, заяви по време на церемонията началникът на РУО – Търговище Елка Станчева. Тя поздрави отличените и им пожела още много успехи в професионалния път.

           

С почетно отличие са удостоени:

1.  Невена Георгиева Маркова, старши учител в ДГ „Пчелица“ гр. Търговище.

2.  Галина Василева Колева, старши учител в ДГ №1 „Веселушко“ гр. Търговище.

3.  Здравка Кръстева Динчева, директор на ОУ „Христо Ботев“ с. Камбурово.

4.  Светлана Иванова Николова, старши учител в прогимназиален етап на Първо основно училище „Христо Ботев” гр. Търговище.

5.  Кремелита Георгиева Бонева, главен учител по история и цивилизации в Първо СУ „Св. Седмочисленици“ гр. Търговище.

6.  Д-р Васка Белчовска – Неделчева, заместник-директор учебно-производствена дейност в ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. Попово.

7.  Инж. Светла Пенева Николаева, старши учител в ПН растениевъдство и животновъдство в ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. Попово.

8.  Иванка Христова Христова – Риджакова, главен учител по информационни технологии  в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Антоново.

9.  Боян Господинов Балев – учител в начален етап в ОУ „Христо Ботев“ с. Камбурово.

10.  Валентина Дачкова Стоянова, старши учител по български език и литература в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово.

11.  Инж. Илияна Стоянова Якова, старши учител по теоретично обучение в професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника” в ПТГ „Цар Симеон Велики“ гр. Търговище.

12.  Емилия Маринова Илиева, старши учител по музика във Второ СУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище.

13.  Виолета Стоянова Василева, старши учител в начален етап във Второ СУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище.

14.  Царина Мотова Куюмджиева, старши  учител по география и икономика в Първо основно училище „Христо Ботев” гр. Търговище.

С грамота „Митрополит Андрей“ са удостоени:

 1. Милена Борисова Славева, учител в ДГ „Пчелица“ гр. Търговище.
 2. Петя Йорданова Кънчева, старши учител в ДГ №1 „Веселушко“ гр. Търговище.
 3. Петя Христова Цанева, старши учител общообразователен предмет в гимназиален етап – обществени науки в ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. Попово.
 4. Таня Христова Атанасова, старши учител общообразователен предмет в гимназиален етап – БЕЛ в ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. Попово.
 5. Бонка Николова Цекова, старши учител в начален етап на Първо основно училище „Христо Ботев” гр. Търговище.
 6. Ивелина Димитрова Велинова – Захариева, старши учител по музика в прогимназиален етап на Първо основно училище „Христо Ботев” гр. Търговище.
 7. Стела Иванова Груйкина, старши учител в начален етап на Първо основно училище „Христо Ботев” гр. Търговище.
 8. Севджан Хюсеинова Салиева, старши учител в прогимназиален етап в ОУ „Христо Ботев“ с. Камбурово“.
 9. Ивелина Енчева Маркова, старши учител по български език и литература и немски език в Основно училище “Никола Й. Вапцаров“, гр. Попово.
 10. Анна Йорданова Цонева, старши учител по български език и литература и руски език в ПГТЛП гр. Попово.
 11. Десислава Деянова Трифонова, учител по история и цивилизации във Второ СУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище.
 12. Йорданка Димитрова Жечева, старши учител в прогимназиален етап на Първо основно училище „Христо Ботев” гр. Търговище.

Източник: РУО Търговище