обновена 2:19 PM EEST, Oct 4, 2023

Образование

Образование

336 СВОБОДНИ МЕСТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ ПРИЕМ В ТЪРГОВИЩЕ

detska_gradina_odzПриемът на документи за постъпване на деца в детска градина за учебната 2011/2012 г. на територията на Община Търговище ще започне от 1 март, съобщи за targovishtebg.com Ани Кушева - главен експерт "Предучилищно възпитание" от общинския отдел „Образование".

Документите - заявление по образец и ксерокопие от удостоверението за раждане на детето, ще се приемат от директорите на градините всеки работен ден. Списъците с приетите деца ще бъдат обявени на 21 май във всяко детско заведение. При наличие на свободни места, приемът ще продължи до запълването им, уточни експертът. Най-голямо натоварване през миналата година е имало в детските градини с номера 1 и 8 - „Веселушко"на ул. „Трапезица" и „Слънце" зад театъра, най-вероятно, заради централното им разположение. Обявените в тези детски заведения за прием в първа група места са по 48. Също две групи ще бъдат сформирани  в ЦДГ 7 „Снежанка", която се намира в кв. „Запад". В другите градини ще бъдат приети по 24 малчугани.

 

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Образование

СТАРТИРА КОНКУРС БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО НА ОДК – ТЪРГОВИЩЕ

odk11За трети пореден път ОДК - Търговище организира Конкурс под надслов „България в картини и слово", посветен на Националния празник на България. В него могат да вземат участие ученици от начален етап до  абитуриенти. Те ще бъдат разпределени в пет възрастови групи. Направленията, в които могат да участват са - литературно творчество, изобразително изкуство, фотоконкурс или рецитиране на стихотворения. Колективите пък могат да се включат с тематичен празничен брой на класен или училищен вестник, с презентация или 10-минутен пърформанс. Изискванията към конкурсните материали е да съдържат информация за училището, класа и учителя, ръководил подготовката за участие на колективите, и трите имена на индивидуалните изпълнители. Срокът за представяне е различен. До 11 февруари е за рисунки, фотографии, вестници и презентации. На 25 февруари ще се проведе прослушването и номинирането на индивидуалните рецитатори и литературните композиции, а презентациите ще бъдат публично оценявани от жури на 24 февруари. От всяка възрастова група за индивидуалните изпълнители ще бъдат излъчени I, II и III място. Те ще получат материални награди и поощрителни грамоти. Еднодневна екскурзия ще бъде наградата за колектив, информират от ОДК - Търговище. Отличените творби в раздел изобразително изкуство ще бъдат експонирани в изложба, а литературните материали ще бъдат публикувани в местните медии.

ОТСЯВАТ БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОЛАЦИ ПО КРИТЕРИИ

deca_1klasМинистерството на образованието, младежта и науката препоръча да се следват критерии, по които да става приемът на първокласниците в училищата. Педагогическите съвети по своя преценка ги класират и добавят към тях свои, за да отсеят кандидатите.

Педагогическите съвети на Първа и Втора гимназия в Търговище са взели решение децата, живеещи в близост до училищата и с непроменена адресна регистрация след 1 януари т г., да бъдат сdeca_1klas2 предимство пред останалите. Същото предимство важи и ако детето има братче или сестриче, наши ученици, каза за targovishtebg.com Пламен Иванов - пом. директор на II СОУ. Завършилите подготвителната група в I СОУ "Св. Седмочисленици" също ще бъдат привилегировани. С бонус ще се ползват децата на учители от гимназиите, както и тези със специфични образователни потребности и нуждаещи се от достъпна архитектурна среда. Децата-близнаци и тези, без родител, също ще имат преднина според критериите на Втора гимназия, уточни Иванов. Като свое мерило в списъка колегите му са добавили „близост на местоработата на родителите". В двете елитни търговищки училища ще бъдат сформирани съответно 3 паралелки в I СОУ и 5 - във II СОУ. 110 молби са приети до този момент във Втора гимназия. "Сформирали сме вече две паралелки", заяви Севдалина Зафирова - директор на  I СОУ "Св. Седмочисленици". Срокът за подаване на молби е до 30 май, а записването - до 15 юни. Предстои провеждането на срещи с родителите на бъдещите ученици в детските градини.

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Образование

ПРАЗНИЧНА КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА

kulinarna_izlojbaВ СОУ за ДУС „Св. Иван Рилски" учениците от профилираната паралелка по готварство, под ръководството на своята преподавателка по практика, приготвиха храни по здравословни кулинарни методики. Направена беше изложба от деликатеси и традиционни ястия за трапезите на Бъдни вечер и Коледа. След изложбата всички присъстващи опитаха от вкусотиите, което за възпитаниците на училището бе невероятно изживяване.

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Образование

40 ВИПУСКА ОТ 5 000 ДУШИ СЪСТАВЯТ СИМЕОНОВОТО ВОЙНСТВО НА МЕХАНОТЕХНИКУМА В ТЪРГОВИЩЕ

ИНТЕРВЮ С НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - ДИРЕКТОР НА ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" - ТЪРГОВИЩЕn_nikolov_ptg

-  Г-н Николов, какво е да си директор на училище с традиции и изградено име?

- Още когато приех да участвам в конкурса за директор на ПТГ „Цар Симеон Велики" - Търговище знаех, че отивам в училище, което във времето е ръководено от такива личности и педагози като Стефан Петков и Иван Димитров - познати и уважавани от гражданите на Търговище и региона. За мен всеки ден е предизвикателство и борба за доказване, че в новите условия от училището излизат знаещи и можещи млади хора, които са конкурентноспособни на трудовия пазар и техните възможности се свързват с обучението им в нашето училище.

ptg_sgrada- Каква е амбицията Ви за предстоящата учебна година? Повишава ли се или намалява интересът на младежите към Механотехникума, както е по-известно училището?

- През настоящата учебна година главните ни усилия са насочени към повишаване на нивото на общообразователна и професионална подготовка на нашите ученици, успешно представяне на ДЗИ и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация от учениците в ХІІ клас и подобряване на материалната база в училище. Търсим пътища за засилване връзките с работодатели от Търговище и областта, чрез които да обвържем очакванията на бизнеса, неговата нужда от подготвени специалисти и специалностите, които предлагаме, за да запазим интереса на младите хора към училището.

- Какви специалности ще обявите за новата учебна година?

- През учебната 2011/2012 г. обявяваме прием в следните специалности: След завършен VІІ клас - специалност Компютърни мрежи - 1 паралелка - прием с оценките от външното оценяване по български език и литература и математика. След завършен VІІІ клас - специалност Компютърни мрежи - 1 паралелка, специалност Компютърна техника и технологии - 1 паралелка и специалност Автотранспортна техника - 1 паралелка - всички с прием по документи.

- Ще успеете ли да запазите броя на паралелките си?

- При реализиране на предвидения план-прием за следващата година ще запазим общия брой паралелки, които се обучават в ПТГ. Нашата цел е да осигурим и висока пълняемост на паралелките, защото броят ученици влияе както на средствата за издръжка на училището, така и на организацията на езиковото и практическо обучение .

- Как успявате да привлечете добрите ученици от общината? Имате ли изградена стратегия или разчитате на доброто име на гимназията?

- Нашият стремеж е да предложим възможности на учениците, които са съобразени с реалностите на ХХІ в. - обучение по атрактивни съвременни професии, обогатена материална база и чуждоезиково обучение, с възможност за междуучилищни партньорства с училища от Европа. В тази връзка за следващата учебна година разработихме проекти по европейските програми „ Леонардо да Винчи" и „ Коменски". Чрез първия проект целим да осигурим практическо обучение на наши ученици в реални производствени условия в Германия и придобиване на сертификат от лицензиран професионален учебен център. Чрез участието си по програма „Коменски" нашите ученици ще усъвършенстват уменията си да общуват на английски език, ще обогатят познанията си за различни страни и народи, ще придобият граждански компетентности.

- Какво бихте казали на родителите, които се притесняват, че заниманията по професионалните дисциплини намаляват времето, в което се изучават общообразователните предмети?

- Истина е, че часовете по общообразователна подготовка при нас са по-малко на брой от този в СОУ, но ние търсим възможности да компенсираме разликите. Един от начините е чрез сформиране на групи за СИП и кръжоци. През настоящата учебна година в ПТГ се формираха такива допълнителни дейности по география и икономика, математика, физика и астрономия, информационни технологии и др. В тези извънкласни форми, при условия на работа с по-малки групи, учениците , желаещи да обогатяват своята подготовка, получават необходимите знания в условията на нашето училище.

- Само момчета ли изявяват желание да учат в ПТГ „Цар Симеон Велики"?

- Не само момчета, но процентът на момичетата, които учат тук, е около 10%. Макар и по- малко нашите момичета са добре приети в паралелките, не допускаме некоректно отношение към тях и дори в много случаи те се явяват лидери сред съучениците си.

- Бъдещето в технологиите ли е?

- Твърдо да. В тази насока ние обогатяваме специалностите, по които се обучават нашите ученици с новата специалностuch_ptg Компютърни мрежи, защото отмина времето, когато компютърът се използваше самостоятелно. Сега вече всеки компютър работи в локални мрежи и ползва информация на глобалната мрежа Интернет. Със собствени усилия и средства изграждаме и поддържаме локална кабелна, а вече и безжична мрежа, която се използва от ученици, учители и служители. Освен четирите компютърни кабинета чрез мобилни системи, въвеждаме и използването на новите информационни технологии в обучението по общообразователни предмети.

- Имате ли поглед - как се реализират „наследниците на Симеон Велики" /както се пее в химна/, след като завършат училище?

- Ние следим съдбата на нашите възпитаници, но и те не ни забравят. С гордост можем да кажем, че 40 випуска съставят Симеоновото войнство, а броят им надхвърля 5000 души. През последните години над 50% от завършилите ПТГ „Цар Симеон Велики" са продължили своето образование във ВУЗ, но ние сме особено горди, че значителна част от собствениците на малки и средни фирми в област Търговище са завършили нашето училище. За множество работодатели достатъчен първоначален атестат за наемане на даден кандидат на работа е фактът, че той е завършил в ПТГ.

- Успявате ли да бъдете финансово стабилни като училище в системата на делегираните бюджети?

- През изминалата учебна година не сме изпитвали сериозни финансови затруднения. Плащанията към доставчици на стоки и услуги са в срок, нямаме закъснения на заплати и степендии. Вложихме значителни средства в обновяване на материалната база в училище - текущ ремонт на коридора на втория етаж на учебния корпус с подмяна на осветителните тела и информационните табла, закупуване на нов учебен автомобил „Шевролет- Авео", интерактивна дъска, мултимедийни проектори и преносими компютри за обезпечаване на образователния процес .

- Към училището е създаден Местен център за работа с доброволци. Подкрепяте ли момичетата и момчетата в добрите им дела?

dobrovolci_ptg- Момчетата и момичетата от Местния център за работа с доброволи са живата ни връзка с актуалните проблеми на нашето ежедневие. Тяхната дейност, насочена към различни проблеми/от екологията или заплахата от СПИН, през стоянието на тоалетните в българските училища, до протестът срещу монополите в България/ ни дават увереност, че ние спомагаме за формирането на активни граждани , изповядващи ценностите на обединена Европа. Посредством електронния вестник, който издават на саѝта на училището, и разнообразните инициативи, които реализират сред своите съученици, доброволците са носители на нови форми за комуникация и действеност. Ние винаги ще сме до тях и ще ги подкрепяме!

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Образование

ТАЛАНТИТЕ ОТ ВТОРА ГИМНАЗИЯ - С ГОЛЯМ КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

koncert1koncert2Коледните и новогодишни празници в Търговище продължават с богата програма. В празничния календар тази вечер бе включен традиционният Коледен концерт на II СОУ „Проф. Никола Маринов". Той събра много родители, учители и гости в концертната зала на читалището. В него взеха участие учениците от музикалните паралелки на гимназията. Чуха се коледарски песни и наричания, изпълнения на гайда и народни песни, а като поздрав за всички бе кръшният танц на коледарите от ПФА „Мизия".

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Образование

В ОЧАКВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО

bg_kartini_slovoРезултатите от общински конкурс „България в картини и слово" ще станат ясни на 28 февруари. Той се организира за трети пореден път от ОДК - Търговище и е посветен на Националния празник на България.

Есетата и стихотворенията, написани от възпитаници на училищата в общината, са 49 на брой. 177 са рисунките, а 30 са презентациите, пристигнали за участие в ОДК-Търговище. 33-ма ученици ще рецитират стихове на класически или съвременни автори на 25 февруари пред жури, когато е прослушването и на двете колективни литературни композиции. Към колективните изяви спадат също и празничните броеве на четирите класни и училищни вестника.

На 2 март в салона на Куклен театър - Търговище ще бъдат раздадени награди на победителите от конкурса.

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Образование

СКАУТИТЕ НА ИЗЛЕТ ПО НЕПОЗНАТ МАРШРУТ

skauti2skauti1В превод от английски думата "скаут" означава следотърсач, разузнавач. В България инициатор за скаутско движение е ген. Жеков, а ескиджумайската дружинка е сформирана през 1911 г. от белогвардейски капитан.

Вече девета година скаутският клуб към II СОУ „Проф. Никола Маринов" в Търговище има своята реализация, униформи, химн и знамена. През 2007 г. става член на Българска скаутска организация. В училището си имат собствена стая, информационно табло „Вчера, днес, утре" и сайт, с които много се гордеят. Избират и име - това на местния владетел Герил войвода - син на княз Владимир Расате според легендите. Любопитното е, че 40 % от възпитаниците на клуба са момичета. От тази учебна година към скаутите-"ветерани" се присъединяват нови 36 деца от третите и четвъртите класове на училището."Страхотни дечица са! С тях направихме няколко учебни излета. Научиха скаутския закон и девиз, няколко пъти палихме огън, разговаряме за опазване на околната среда, научиха се да се ориентират с компас, а така също и нещо ново, което не вярвах, че ще научат - да заместват посоките с градуси", разказва ръководителят на клуба Валентин Княжевич. По-големите участват в по-мащабни мероприятия и състезания. През лятото в XIV Национален скаутски лагер в Шумен, в местността „Осмарски колони", нашите момичета и момчета се представят отлично. Миналия уикенд една част от тях правят излет в Габровския балкан до хижа „Ябълките". Останалите 10 пък участват, заедно с ротарианци, в екоакция за почистване бреговете на язовир „Поляница" от боклуци. Утре им предстои излет по непознат маршрут. „По пътя ще имаме задачата да поставяме знаци за тези, които не дай си Боже, ако се изгубим, тръгнат да ни търсят" уточнява Княжевич.

Скаутите придобиват и развиват ценности, като честност, родолюбие, толерантност, лична свобода, опазване на природата. Според ръководителя на търговищкия клуб в скаутството се преплитат всички видове спорт, придобиват се различни умения и сръчности. То дава възможност на младите хора да се научат да показват индивидуалността си, принадлежейки към едно цяло, както и да усетят удовлетворението от екипната работа.

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Образование

ДЕЦАТА С УВРЕДЕН СЛУХ МЕРИХА СИЛИ В ЛЪВСКИ СКОК

dus_trgСъс състезание за лъвски скок, конкурс за рисунка и литературно-музикална композицияdus_gerb започнаха традиционните инициативи за отбелязване годишнината от гибелта на Апостола на свободата в СОУ за деца с увреден слух „Свети Иван Рилски" в Търговище.

Проявата бе уважена от представителки на Жени ГЕРБ, които подариха на колектива на училището книгата „Духовните водачи на България". Галина Георгиева и Биляна Лазарова пожелаха на учителите и техните възпитаници да продължават да носят духа и вярата на Левски.

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Образование

ВТОРО ОСНОВНО ПРАЗНУВА С ВЯРА В ДНИТЕ ЧЕСТИТИ

46 години от създаването си отбеляза днес Второ основно училище „Никола Вапцаров" в Търговище. Празничният концерт събра бивши и настоящи учители и ученици в концертната зала на читалището. „Училището с гордост носи името на своя патрон - Никола Йонков Вапцаров" каза в словото си директорът на учебното заведение Таня Пенчева. Последва рецитал по стихове на поета. Празничната програма продължи с изпълнения на балет „Киарра", Куклено-театралната и вокалната студия при ОНЧ „Напредък - 1864".

ВИСОКА ЛЕТВА ВДИГАТ В ЛАС ПАЛМАС УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ

 

proekt_kanarskiОтлична езикова подготовка и богата култура демонстрират сред връстниците си Екатерина, Енджела, Илияна и Николай от ПГИЧЕ „Митрополит Андрей" по време на престоя си на Канарските острови в началото на месеца. Техни ръководители са директорът на гимназията Атанас Цанев и преподавателят по английски език Силвия Петрова. Заедно с представители на училища от Румъния, Италия, Полша и Гърция, нашите младежи участват в съвместен проект за превенция и борба с агресията и насилието в училище. Това е втората среща по този проект. През месец май той ще продължи със среща в Полша.

В Лас Палмас всяка от страните се включва по свой начин в рамките на общата презентация на тема „Преодоляване на агресията със средствата на музиката и танца". Подтемата, която palmiизползват търговищките ученици е „Красотата на българския фолклор, благозвучието на народните инструменти и нестинарството като традиция", представена на английски език. И тъй като представянето е по азбучен ред, първата презентация е българската. „Нашите ученици вдигнаха много високо летвата. Те показаха най-добро владеене на английски език. В презентацията силен интерес предизвика клипът с нестинарските танци", коментира предproekt_k_ostrovi targovishtebg.com директорът Атанас Цанев. Застъпена е обаче и темата за чалга-вълната в България. Оказва се, че преподавателка по музика от италианската група е запозната с поп-фолка и дори назовава името на Азис. Харесвало й да слуша този род музика по българско радио в Италия. Така в непринудена и приятелска обстановка участниците по проекта обсъждат методите за изкореняване на агресията сред подрастващите.

 

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Образование

ДЕЦАТА С УВРЕДЕН СЛУХ ПОСРЕЩАХА ГОСТИ

gluhiЗаместник областните управители Николай Дяков и Елка Станчева бяха официални гости на празника в Училището за деца с увреден слух "Свети Иван Рилски" в Търговище в Международния ден на хората с увреждания. Те приветстваха учениците и педагогическия колектив с поздравителен адрес от името на областния управител Митко Стайков: „Независимо от факта, че имате специфични педагогически нужди и потребности, вие днес за пореден път доказвате, че, когато един човек се стреми да бъде част от цялото ни общество, то тези негови усилия заслужават само адмирации. Вие сте силни, можещи и усмихнати млади хора, които гледат на своето бъдеще с надеждата то да е изпълнено с реализирани мечти".

 

Търговищка следа и на Канарите

mejdunar_obmenСвоя следа на Канарските острови ще оставят ученици и преподаватели от Търговищката езикова гимназия. Пътуването е в рамките на международен проект за превенция и борба с агресията и насилието в училище, който ПГИЧЕ „Митрополит Андрей" реализира съвместно с училища от Румъния, Италия, Испания, Полша и Гърция. В първите дни на февруари те ще гостуват на партньорите си в Лас Палмас - една от столиците на автономната Испанска провинция.

„Международният обмен разширява културните хоризонти на младежите, тяхното самочувствие като граждани на Европа и света. Изключително полезен е за обогатяване и затвърдяване на езиковите им познания и, не на последно място - те създават нови приятелства, срещат се с чужди традиции и история, учат се на толерантност и работа в екип" - казва директорът на гимназията Атанас Цанев. Той заедно с преподавателката по английски език Силвия Петрова са ръководители на групата, която от 2 до 6 февруари ще представя Търговище на Канарите.

Отново търговищки стипендианти от „Комунитас”

Шестима са отличените търговищки ученици, представили своите знания и богатство на общата си култура, аналитичност и критичност в приключилия четвърти конкурс „1000 стипендии" на Фондация „Комунитас". Целите на този проект са свързани с откриване и насърчаване на деца с изявени способности и интерес към личностно развитие, оказване финансова и консултантска подкрепа, както и стимулиране стремежа към знание и качествена промяна в личния и интелектуалния статус на стипендианта. С основна стипендия са наградени Георги Стилиянов - 11 клас в областта литература, Десислава Пейкова - 12 клас в област биология, Стилияна Стефанова - 11 клас в областта на математиката и Яница Панайотова - 9 клас за физика и астрономия. Те получават 500 лв. като финансов стимул плюс виртуален ваучер за книги на стойност 200 лв. С поощрителна стипендия от кредит за книги в съответната приоритетна област в размер на 200 лв. са наградени деветокласничката Петя Тихомирова и седмокласничката Рая Христова в област музика /вокални изпълнители/.

ЧЕТИРИМА ОТ ВТОРА ГИМАНЗИЯ – С НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

simona_stefanova22В рамките на Яворовите януарски дни в Чирпан бяха отчетени резултатите от младежкия литературен конкурс „И ти си в мене - ти, Родино моя" 2011, който за трета поредна година е национален. Той беше посветен на 133 години от рождението на поета. Участие взеха 38 ученици от страната. Жури с председател Валери Станков и членове Иван Гранитски и Таньо Клисуров отличи с първа награда във втора възрастова група - раздел „Проза" есето на Симона Стефанова „Де е България". В същата група, но в раздел „Поезия" второто място грабна стихотворението „Моята родина" на Мустафа Мустафов, а това на Славена Веселинова - „Благословени, но неразумни сме, природо", получи поощрителна награда. Още един търговищко дарование завоюва отличие на конкурса. Това е Весела Недялкова, участвала в първа възрастова група на литератучното състезание с есето „Моята родина". И четиримата талантливи ученици са възпитаници на Втора гимназия в Търговище.