обновена 7:59 AM EEST, Jul 5, 2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЪРГОВИЩЕ РЕШАВА ЩЕ КАНДИДАТСТВАМЕ ЛИ ПО ПРОЕКТ ЗА ДЕЦА В РИСК


dom_m_dОбщина Търговище е поканена да кандидатства по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск", наред с още 61 общини в България по Оперативна програма „Регионално развиие".

Затова на редовното си заседание в четвъртък съветниците ще разгледат докладна записка за подготовка за кандидатстване по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Основната дейност по проекта е изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип. Максималният размер на предвидените средства за община Търговище възлиза на малко повече от милион и половина лева, като не е необходимо собствено финансиране от нейна страна. Продължителността на проекта е 2 години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ. Предложението, което ще бъде направено на общинските съветници, е да бъдат предоставени два терена в кв. „Запад-3" - общинска собственост с обща площ 2 380 кв. м.