charovna2017

обновена 6:09 AM EEST, May 27, 2020

ОБСЪДИХА ПРОЕКТИТЕ ПО ПРОГРАМА ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ

На свое заседание Комисията по заетост заетост към Областния съвет за развитие разгледа и класира проекти от областта за финансиране по национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост" през 2011 г. Бяха внесени 67 проекта на работодатели от областта. На заседанието те бяха оценени по отношение на тяхната съвместимост с посочените в Областния план за развитие приоритети и приноса им за развитието на областта. Всички проекти ще бъдат изпратени за окончателно одобрение в Агенцията по заетостта, като резултатите ще станат известни до 15 декември. С тях през 2011 г. в петте общини на областта ще могат да бъдат разкрити 156 работни места, от които 125 за цялата година, а останалите за период от 9-10 месеца. На тях ще бъдат наемани лица, получаващи месечни социални помощи или продължително безработни.

Интересът на работодателите към участие в програмата и качеството на внасяните проекти се запазват традиционно високи. Общинските администрации намалиха значително участието си, с което дадоха възможност да се класират проектите, подадени от детски и учебни заведения. В 62 детски градини и училища от областта ще се разкрие по едно работно място за поддръжка на сградата и опазване на реда през цялата 2011 г.