charovna2017

обновена 3:10 PM EET, Feb 15, 2020

КОНСУЛТАЦИИ С ПИЛОТНИТЕ ОБЩИНИ ПО ПРОЕКТ СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Заместник областният управител Елка Станчева и експерти от Областната администрация проведоха срещи-консултации с пилотните общини, избрани да изготвят идейни предложения по Проекта „Социално включване". Целта на срещите е да се подпомогнат общините в процеса на подготовка на проектите. Областна администрация - Търговище ще съдейства в събирането на данни за целевите групи от държавните институции и за избора на услуги и дейности, които отговарят най-адекватно на потребностите на децата и семействата в риск, информират от пресцентъра. По Проекта „Социално включване" от област Търговище ще бъдат финансирани две общини. Община Търговище ще получи финансова подкрепа като областен център, получила по предварителните критерии за подбор 6.17 точки, а втората община ще бъде избрана, съобразно качеството на подготвените проекти и събраните точки: община Антоново - 5.58 точки, община Омуртаг - също 5.58 точки, община Попово - 4.84 точки. Очакванията са в Търговищка област да бъдат разкрити нови социални услуги, оказващи комплексна подкрепа на деца и семейства в риск. Дейностите ще бъдат насочени към формиране на родителски капацитет с цел превенция на изоставянето на деца, подкрепа за отглеждане на деца с увреждания в семейна среда, за ранното детско развитие - здравно консултиране, образование, социализиране и др. Проектът дава възможност да се инвестират средства, както за реконструкция и ремонт на съществуващи общински помещения, така и за построяване на нови сгради, отговарящи на най-съвременните стандарти за социални услуги. Предвижда се да бъдат оборудвани кабинети за здравно консултиране, стаи за кинезитерапия и психомоторни дейности, детски кътове за игра, обучителни зали и др. Крайният срок за подаване на предварителните проектни предложения от общините е 13 декември 2010 г. Очаква се проектите да стартират до средата на 2011 г.