charovna2017

обновена 10:28 AM EEST, Jul 16, 2018

Над 65 000 са жилищата в Търговищко, преобладават двустайните и тристайните

trg otv09172

Към 31.12.2016 г. жилищният фонд в област Търговище се състои от 43.7 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 27.5% от всички жилищни сгради, а в селата - 72.5%. Това сочат данните на Отдел „Статистически изследвания” - Търговище.


Жилищните сгради в областта представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната.


Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) - 25.9 хил. или 59.2% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 3.1%, панелните - 1.0%, а сградите с друга конструкция - 36.7%.


Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 - 1960 г. - 30.3%, а най-нисък на тези, построени от началото на 2011 г. - 0.3%.


Към 31.12.2016 г. броят на жилищата в област Търговище е 65.6 хиляди. В градовете се намират 33.5 хил. жилища или 51.1% от общия брой.
Осигуреността с жилища в област Търговище на 1 000 души от населението през 2016 г. е 577, като в градовете тя е 548, а в селата - 611.


По-голямата част от жилищата са с две и три стаи - 64.8% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи - 30.0%, а едностайните са 5.2%.
Средният брой лица на едно жилище отчетен в област Търговище е 1.7, като за градовете показателят е 1.8 лица, а за селата - 1.6.


Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица - 63.8 хил. или 97.2% от общия жилищен фонд на област Търговище.


Общата полезна площ на жилищата в областта е 4 702.4 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 71.7 кв. м., като в градовете тя е 74.7 кв. м., а в селата - 68.5 кв. метра.
Средната жилищна площ на човек от населението в област Търговище е 31.2 кв. м., като за градовете тя е 30.8 кв. м., а за селата 31.6 кв. метра.
Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).


От всички 65.6 хил. жилища в област Търговище 75.5% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 15.4%, електрифицирани само с водопровод - 4.6%, а само електрифицираните - 4.4%.

17°C

Targovishte

Mostly Cloudy

Humidity: 83%

Wind: 6.44 km/h

  • 17 Jul 2018 26°C 17°C
  • 18 Jul 2018 23°C 17°C