обновена 2:37 PM EET, Nov 25, 2022

Представиха разработените и предоставяни услуги по проект „С грижа за теб”

gz 301017

pgt 11117

На 30.10.2017 г. в Община Търговище се проведе пресконференция за представяне на разработените и предоставяни услуги по проект BG05М9ОР001-2.004-0048-С01 „С грижа за теб”, по който функционира Комплекс за здравни и социални услуги в общността (КЗСУО).


Услугите в Комплекса са разпределени в две звена: Център за ранна интервенция на деца с увреждания и Център за консултиране, подкрепа и здраве в семейството. В тях са ангажирани 26 квалифицирани специалисти, които предоставят услугите на място и чрез работа на терен. Според спецификата на дейността те са назначени на трудови или граждански договори. За обезпечаване на дейностите за здравни и социални услуги работят: социални работници, педиатри, акушер-гинеколог, акушерка, стоматолог, медицински сестри, психолог, логопед, специален педагози, кинезитерапевт, рехабилитатор, юрист, педагог, медиатори и други.


За периода от разкриването на услугите в КЗСУО, от октомври 2016 г. до настоящия момент, са обхванати 381 потребители, от които 261 деца до 7-годишна възраст и 120 родители.
Услуги се предоставят в двата Центъра на територията на град Търговище и в 22 села от общината, от които са обхванати потребители на различните услуги след набиране на информация и проведени срещи в населените места.


В първия Център, освен ранна интервенция на уврежданията, се осигурява и индивидуална педагогическа подкрепа за децата с увреждания. За периода са направени 749 консултации. Във второто звено от Комплекса се оказват консултации на бъдещи и настоящи родители; индивидуална и групова работа с деца и родители, за да бъдат мотивирани да посещават детска градина; допълнителна педагогическа подготовка за повишаване готовността за училище, здравни консултации и други. Извършени са 658 консултации.


През 2018 г. предстои стартиране на услугата: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”. Предвижда се да бъде реализирана форма “лятно училище”, която има за цел подобряване предучилищната подготовка на децата.


В пресконференцията за представяне на услугите и постигнатите резултати взеха участие д-р Дарин Димитров - кмет на община Търговище, Христалина Халачева - ръководител на проект „С грижа за теб”, Миглена Сотирова - директор на КЗСУО. Присъстваха представители на областна администрация, социални институции и медии.


Община Търговище е конкретен Бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0048-C01„С грижа за теб”. Периодът на изпълнение е 26 месеца, до 01.10.2018 г. Дейностите по проекта се изпълняват по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, процедура „Услуги за ранно детско развитие”.


Общата стойност на договора е 660 000 лева, от които 561 000 лв. европейско и 99 000 лв. национално съфинансиранe.

pgt 21117