charovna2017

обновена 5:09 PM EET, Dec 13, 2018

12,8% е равнището на безработица в региона през януари

z22018

През януари постъпилите на работа регистрирани безработни от област Търговище са 330 (точно два пъти повече в сравнение с декември 2017 г., както и с 69 повече отколкото през същия месец на м.г.). Започналите работа безработни без квалификация са 148, с работническа професия - 112, а специалистите със средно специално и висше образование - 70. Близо 60 на сто от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 54. Заетост е осигурена на 76 продължително безработни и на 13 безработни с намалена трудоспособност.


Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 247 безработни, което е тад два пъти повече в сравнение с декември 2017 г. и с 53 повече отколкото през същия месец на м.г. С посредничеството на бюрата други 20 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през януари.


Общо обявените през януари свободни работни места от работодатели на територията на област Търговище са 299, което е със 171 повече спрямо декември 2017 г.


През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 252 места в бюрата по труда, като сравнено с декември 2017 г. броят им е два пъти по-голям. Те са предимно от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от държавното управление (68), преработващата промишленост (61), административните и спомагателните дейности (30), търговията (23), образованието (14) и др.


По програми за заетост в бюрата по труда в област Търговище през януари са заявени 47 работни места – основно по програма „Старт на кариерата” и по схеми на ОПРЧР.


Към края на януари в трите бюра по труда в област Търговище – Търговище, Попово и Омуртаг, регистрираните безработни са 6273. Техният брой се увеличава със 168 в сравнение с края на декември 2017 г. (през първия месец на годината безработицата традиционно нараства, поради характерната за сезона по-слаба икономическа активност). Като търсещи работа лица са регистрирани и 62 заети, 22 учащи и 40 пенсионери.


Равнището на безработица за област Търговище, е 12,8%, при 12,4% през предходния месец. /В сравнение с януари 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 2,5 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за януари 2018 г. е 7,2 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011 г.


По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Опака – 31,3% /746 безработни лица/, следват общините Антоново - 28,7% /560/, Омуртаг – 20,7% /1596/, Попово - 13,4% /1543/, и най-ниско в община Търговище - 7,1% /1828/.


Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на януари са 2955 (47,1%) от всички регистрирани безработни в областта. Две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 64%.


По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 57%, с работнически професии – 29%, специалисти – 14%.


Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 52%, хората със средно образование са 42%, а висшистите – 6%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 51% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 40%, а младежите до 29 години – 9%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 370.

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА”

0°C

Targovishte

Mostly Cloudy

Humidity: 68%

Wind: 9.66 km/h

  • 13 Dec 2018 5°C -3°C
  • 14 Dec 2018 2°C -1°C