charovna2017

обновена 9:59 AM EET, Mar 26, 2019

РАБОТНА СРЕЩА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЯЗОВИРИТЕ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

0908181

Вчера по инициатива на областния управител Митко Стайков се проведе работна среща с ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – София с представители на общини и общински съвети в област Търговище, съобщава пресцентърът на областната администрация.


Повод за срещата бяха последните изменения в Закона за водите и срочните ангажименти на общините, които произтичат от това.С последните изменения на Закона за водите се създаде Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Дружеството ще извършва комплексно управление на язовири – публична и частна държавна собственост, като за целта държавата с решение на Министерския съвет ще му предоставя имущество, в т. ч. и язовирите, чиято собственост общините са прехвърлили безвъзмездно на държавата. В тази връзка в срок до 8 октомври т.г. кметовете на общини следва да подадат заявление до Министъра на икономиката за общинските язовири, които желаят да прехвърлят на държавата. Заявлението се придружава от решение на съответния общински съвет.


Създаването на това държавно предприятие ще облекчи в голяма степен местните власти при поддържане на язовирите.


По думите на Петър Горновски - председател на ДАМТН се очаква около 4000 от близо 7000 язовира на територията на цялата страна да преминат в управление на новото Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.


На срещата се обсъдиха и въпроси, свързани с изпълнението на Решение на Министерски съвет, с което се определи „Държавна консолидационна компания” ЕАД – София за отговорна да възлага ремонтите и реконструкциите на язовири - държавна и общинска собственост. Със същото решение е одобрен списък на язовирите за спешен ремонт.

За област Търговище това са 10 язовира: яз. Горно Козарево, общ. Омуртаг; яз. Кестеняво, общ. Омуртаг; яз. Пресиян, общ. Търговище; яз. Миладиновци, общ. Търговище; яз. Голямо ново, общ. Търговище; яз. Вардун, общ. Търговище, яз. Макариополско, общ. Търговище; язовир между селата Горско Абланово и Гърчиново, общ. Опака; яз. Еревиш, общ. Антоново и яз. Семерци, общ. Антоново.


Друг важен акцент от последните промени в Закона за водите е, че се въвежда класификация на язовирите на големи и малки в зависимост от техните размери, както и три степени на потенциална опасност взависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в язовира води.


Горновски подчерта, че до десет пъти се уваличава глобата за неизряден язовир при повторно нарушение. При констатиране на първо несъответствие Държавната агенция за метрологичен и технически надзор съставя наказателните постановления на стойност от около 1 000 лв., но в случаите, когато собствениците не са предприели действия за отстраняването на неизправност при повторна проверка цифрата нараства до 10 хил. лв.