charovna2017

обновена 6:38 AM EEST, Apr 20, 2019

Търговищкият окръжен съд – лидер в прилагането на Закона за европейска заповед за разследване

sgrada okrujen sud trg

На 11.09.2018 година в Окръжен съд - Търговище, в съдебно заседание бяха проведени процесуални действия по новия Закон за европейска заповед за разследване, съобщават от съда.

Делото се води за „източване” на ДДС и в момента е в съдебна фаза. Подсъдимият С.С. е обвинен, че е причинил щета на държавата за около 1 млн. лева. Касае се до сделки за износ на стоки в чужбина.

Много от свидетелите са чужди граждани и снемането на показанията им пред Окръжния съд в Търговище би представлявало голямо затруднение и би забавило много съдебното следствие. Новият закон дава възможност това да се избегне. Възползвайки се от него, съдията-докладчик по делото е отправил искане пред италианските съдилища в градовете Болоня и Неапол да бъдат призовани и разпитани чрез видео-конферентна връзка двама свидетели.

Исканията са уважени и разпитът е насрочен за 11.09.2018 г.

За извършването на връзката е предоставена техника от Висшия съдебен съвет. Разпитът се осъществява в редовно съдебно заседание, в присъствието на всички участващи по делото лица и преводач.

Разпитите се водят от българския съд, а в италианските съдилища присъства съдия, който води заседанието там. Свидетелите се предупреждават за наказателната отговорност, която носят и по българското, и по италианското законодателство. В Неапол присъства и прокурор.

Свидетелите са разпитани и всички действия са осъществени успешно. Делото продължава своя ход, предстоят още разпити , включително чрез нови видео-конферентни връзки със съдилища в други държави.


По данни на администрацията на Висшия съдебен съвет, това е първото подобно искане в страната за предоставяне на техника и осъществяване на процесуални действия чрез видео-конферентна връзка по новия Закон за европейска заповед за разследване. Досега е имало подобни разпити, но те са осъществявани по друг ред, поясняват от ОС Търговище.