обновена 3:26 PM EEST, Jul 9, 2020

Заседава Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

tg09151

По време на заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, провело се в края на миналата седмица, стана ясно, че от началото на годината 149 безработни лица, самоопределили се като роми, са наети на работа по различни програми, мерки за заетост и на първичния пазар. В община Попово като добра практика се отчита прилагането на новата законодателна възможност – земеделските производители да разкриват работни места. По този начин в обработката на земеделска продукция – малини и ягоди, са наети лица от етническите малцинства.

От Клуба на нестопанските организации в Търговище споделиха, че започват дейностите по проект „Сигурен старт“ за подкрепа на семейства с малки деца. По проекта в гр. Търговище е осигурено помещение с компютър и интернет връзка, където нуждаещите се ще бъдат обучавани за изготвяне на мотивационно писмо, автобиография и срещи с трудов медиатор.

От Регионалното управление по образование – Търговище представиха данни, във връзка с превенцията на отпадането на деца и ученици от етническите малцинства от училище. От началото на тази учебна година в област Търговище са обходени 216 деца, които не посещават училище. Установено е, че 124 от тях се намират в чужбина, а 50 ученици са върнати в класните стаи.