обновена 6:16 AM EEST, Jul 11, 2020

122% е изпълнението на приходите от местни данъци и такси

tgo 08173

Проектобюджетът за 2019 г. на Община Търговище ще се обсъжда на 8 януари

Близо 122% е изпълнението на плана за приходи по бюджета на Община Търговище от местни данъци и такси за 2018 г., отчитат от отдел „Местни данъци и такси“. Общо постъпилите приходи от налози към 31.12.2018 г. са в размер на 8,6 млн. лв., при план от близо 7,1 млн. лв.

Преходният остатък, който е формиран от 2018 г. и ще влезе в бюджета за 2019 г. е над 5,3 млн. лв.  

Проектът за бюджет на Община Търговище за 2019 г. ще бъде представен на 8 януари, вторник, от 17.00 часа в зала 74 на местната администрация. Поканени да присъстват са всички граждани, както и представителите на бизнеса, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници. По време на публичното обсъждане ще могат да се правят предложения, които ще бъдат вписани в протокол. Той ще бъде приложен като неразделна част от окончателния проектобюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет.

Проектът за бюджет на Община Търговище за 2019 г. е публикуван на сайта на Община Търговище: http://www.targovishte.bg/index.php?nav=52