charovna2017

обновена 9:44 AM EET, Jan 20, 2019

Социалните услуги в Търговище и Попово най-развити, останалите общини изостават

0801191

Заседание на Областния съвет за социално включване и подкрепа в област Търговище се проведе вечра в областната администрация. Съветът е консултативен орган, който следи за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги. Председател на заседанието беше Панайот Димитров – заместник областен управител.

Мониторинговият доклад за 2018г. на Стратегията беше представен от Гергана Георгиева – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Търговище и нейния екип.

Докладът посочва, че общата оценка за изпълнението на Стратегията през 2018г. е добра. В областта има изградена мрежа от социални услуги, но тя не е равномерно разпределена по цялата й територия. Най-развити са социалните услуги в общините Търговище и Попово, а останалите общини изостават. Отчетено е подобрение на условията за самостоятелен живот в домашна среда на възрастни хора, самотно живеещите и хората с увреждания чрез предоставяне на услугите личен асистент/социален асистент/домашен помощник, топъл обяд, домашен социален патронаж и обществени трапезарии. Голям проблем е, че се отчита тенденция на демотивация на екипите на социалните услуги, свързана с ниските възнаграждения и високата натовареност.

По проект на община Търговище по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. предстои изграждане на Преходно жилище за младежи от 15 до 18-годишна възраст с увреждания, както и изграждане на Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 25-годишна възраст с увреждания в община Търговище.

-2°C

Targovishte

Cloudy

Humidity: 78%

Wind: 16.09 km/h

  • 03 Jan 2019 2°C -2°C
  • 04 Jan 2019 -1°C -3°C