charovna2017

обновена 8:31 AM EEST, Aug 22, 2019

34 420 нарушения на Закона за движение по пътищата са регистрирани в областта през 2018 година

kat110315

През 2018 г. се утвърждава тенденцията към намаляване броя на констатираните по пътищата на региона нарушения на Закона за движение по пътищата, респективно – и на броя на наложените от контролните органи санкции.

Това може да бъде обяснено както с ефективната превантивна дейност за ограничаване на предпоставките за възникване на тежки инциденти, регулярно осъществявана от служителите на сектор „Пътна полиция“ в дирекцията и в районните управления в състава й, така и с повишаване на културата на пътната безопасност на участниците в движението и на тяхната отговорност като такива.

Установените през 2018 г. по пътищата на областта нарушения на Закона за движение по пътищата са 34 420(със 1 208 по-малко от 2017 г.), като съставените за тях актове за установяване на административно нарушение са 4 761(със 739 по-малко от 2017 г.), а наложените глоби по фиш са 29 659(с 469 по-малко от 2017 г.). През 2018 г. пътните полицаи в региона са участвали в 247 специализирани полицейски операции за осигуряване на безопасността на движението, в хода на които са констатирани 1 584 нарушения по Закона за движение по пътищата. Съставени са 167 акта и са наложени 1164 глоби по фиш.

Особено внимание се отделя на активната контролна дейност по установените в областта два пътни участъка с концентрация на ПТП, и двата – на първокласен път I-4(София-Варна) в местността „Боаза“: съответно от км 217 до км 217+500, и от км 232 до км 232+300.  Съвместно със служители на Областното пътно управление бяха предприети съвместни действия за допълнителното им сигнализиране. През м. септември 2018 г. бяха изградени шумящи маркировки, които допълнително да предупреждават водачите на МПС за предстоящите опасни пътни участъци.  Оттогава до момента в  тях е регистриран само един пътен инцидент с материални щети.