обновена 3:59 AM EEST, Jun 17, 2021

229 са подадените годишни данъчни декларации в офиса на НАП - Търговище

sgrada nap trg

229 са общо подадените до този момент годишни данъчни декларации за облагане доходите на физическите лица в офиса на НАП в Търговище, като 143 от тях са подадени по електронен път.

От тях  78 формуляри са изпратени в НАП с персонален идентификационен код /ПИК/, а 65 – с електронен подпис.

Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2019 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Допълнително условие за ползване на отстъпката е гражданите да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 31 януари 2019 г.

Декларациите се подават в офисите на НАП по постоянен адрес на физическото лице, по пощата с обратна разписка или по интернет.

Най-бързо и лесно декларацията се подава по интернет с персонален идентификационен код, който се издава безплатно в офис на НАП. Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите e 30 април 2019 г.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg.  Разяснения може да се получат и в офиса на приходната администрация.