обновена 3:59 AM EEST, Jun 17, 2021

Представиха новостите в данъчно-осигурителната кампания за 2019 г.

51797942 2169643559746094 5949093595511259136 n

Данъчно-осигурителна кампания 2019г., сроковете за деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски, новостите при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски бяха засегнати по време на пресконференция вчера в офиса на НАП – Търговище.


До момента са подадени 558 декларации за облагане на доходите на физическите лица за 2018г. по електронен път, от които 304 с ПИК, 820 декларации за облагане на доходите на физическите лица общо, както и 355 декларации за облагане с корпоративни данъци само по електронен път, обобщи Тодор Коджаманов – началник Отдел „Услуги за клиента“.


Накратко за кампанията и новостите тази година:


- Декларации се подават от 10 януари. Срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите - 30 април.
- Препоръчваме на хората да подадат декларации по електронен път – три причини:
• По-бързо, по-лесно и безпроблемно
• Лицата, които са подали годишната данъчна декларация до 31 януари по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари.
• С ПИК (или ел. подпис) могат да ползват още повече от 50 други услуги – справки за задълженията си към НАП, за данък за колата, такса смет и данък сгради, да подават осигурителни декларации, подаване на данъчни и осигурителни декларации и т. н.


По важни новости тази година:


- Облекчаване на документите, които се представят при ползване на данъчните облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания
- Данъчно облекчение за млади семейства – отпада изискването за прилагане на писмена декларация от другия съпруг/а, че същият няма да ползва данъчното облекчение.
- Отпада изискването за прилагане на писмена декларация от другия родител, че няма да ползва съответното данъчно облекчение. Създава се възможност за ползване на съответното данъчно облекчение и от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни
- Нови правила при закръгляване на данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, така че дължимият данък за довнасяне да е без стотинки
- Променя се реда на облагането на паричните и предметни награди (които не са хазартни) – от по общия ред към облагане с окончателен данък, събиран при източника. Необлагаеми са наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба, които са на стойност до 30 лв.
- Минимален месечен размер на осигурителния доход за тази година е 560 лв. (510 през 2018 г.).
- Минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители за 2019 г. е 400 лв. (350 лв. през 2018 г.).
- Максимален месечен размер на осигурителния доход 3000 лв. (2600 през 2018 г.).
- ВАЖНО!!! От 1 януари 2019 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на КСО, дължат месечно по 22,40 лева. Има нов размер на минималния осигурителен доход – 560 лв., заради което се променя и вноската от безработните. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за месец януари трябва да се внесе най-късно до 25 февруари.
- Декларацията за дължими данъци (по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ) ще се подава от самоосигуряващите се лица само по електронен път, не важи при деклариране на дължимите данъци за 2018 г.


Кампанията:


• Във всички офиси на НАП до края на данъчната кампания ще се работи с т.нар. плаващо работно време, тоест без обедна почивка. Като в дните, в които изтичат срокове офисите ще работят до тогова докато има клиенти в салона за обслужване. Въпреки това насърчаваме своите клиенти да не чакат последните срокове и да ползват електронните услуги на НАП – много по-лесно, бързо и без нерви.
• Хартиени образци на декларациите има във всички офиси на НАП. Насърчаваме клиентите на администрацията да използват образците, които са публикувани на интернет страницата на НАП – www.nap.bg. Те са в текстови формат, така че могат да се попълват на компютър.
• Плащане на данъци и осигурителни вноски. Заплащането на данъците и осигурителните вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет. Без такси е плащането на данъци и осигурителни вноски с банкова карта по интернет от страницата на НАП, както и чрез ПОС-терминалите в офисите на Агенцията. За улеснение на нашите клиенти в повечето офиси на НАП са разкрити банкови гишета, които обслужват клиентите на администрацията. Заплащането на данък върху доходите от физическо лице на банково гише в офис на НАП е безплатно. Заплащането на данъците и осигурителни вноски може да стане и в последния ден, стига средствата да постъпят по сметки на Агенцията до края на следващия работен ден.


По-важните срокове в кампанията:


• 30 април – декларация за облагане на доходите и плащане на дължимия данък за довнасяне;
• 31 януари – 5% отстъпка за данъка за довнасяте по декларацията за доходите, но не повече от 500 лв., ако е подадена по електронен път декларацията, платен е данъкът и няма задължения;
• 1 април (31 март е неделя) – срок за фирмите за подаване на декларацията за облагане с корпоративни данъци; Декларациите се подават само по електронен път, с електронен подпис. И тази година фирмите ще могат да подават годишните си отчети за дейността на едно място – или в НАП или в териториалните бюра на НСИ.