charovna2017

обновена 3:10 PM EEST, Oct 15, 2019

Година условно и 1000 лв. глоба за лекарката от ТЕЛК Търговище

sgrada okrujen sud trg

Днес състав на Наказателното отделение на Окръжен съд Търговище, с председател съдия Йордан Иванов, разгледа НОХД, по което бе обвинена подсъдимата Г. Русева – лекар, член на ТЕЛК към МБАЛ Търговище, за подкуп.

За това съобщават от съда.

Делото е разгледано по реда на бързото производство, при съкратено съдебно следствие, по искане на подсъдимата.

С присъдата съдът я признава за виновна в това, че на 28.01. 2019 г. в гр. Търговище, в качеството си на длъжностно лице – член на ТЕЛК към МБАЛ – Търговище, поискала и приела от Х.Х. от с. П., община Омуртаг – дар – парична сума в размер на 200 лв., който не й се следва, за да извърши действия по служба, а именно по т. 8 от „Основни длъжностни задължения“ от длъжностната й характеристика на длъжността лекар – член на ТЕЛК: да определи процент трайно намалена работоспособност на Х.Х, поради което и на основание чл. 301, ал. 1 от НК й определя наказание от една година и шест месеца “Лишаване от свобода“ и „Глоба“ в размер на 1000 лв.

Тъй като процесът се провежда по облекчена процедура, наказанието задължително се намалява с 1/3 – на основание чл. 58а, ал. 1 от НК и окончателното наказание, което следва да изтърпи подсъдимата е в размер на 1 година „Лишаване от свобода“. Същото е отложено за изпълнение / условно наказание/ за срок от три години, по реда на чл. 66, ал. 1 от НК.

Подсъдимата освен това е лишена от правото да заема държавна длъжност във връзка с освидетелстването работоспособността на лица, като член или председател на ТЕЛК, както и да упражнява такава дейност, за срок от три години.

Присъдата може да бъде обжалвана в срок от 15 дни пред Апелативен съд гр. Варна.