обновена 11:45 AM EEST, Jul 3, 2020

Представят отчета на комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

tgo 08173

На 15.02.2019 г., в 14.00 часа, в зала 74 на Община Търговище ще бъде представен годишният отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН).

Дейността на комисията ще бъде представена от секретаря на комисията Татяна Петрова и зам.-кмета и председател на МКБППМН Рая Матева. Очаква се да присъстват представители на отдел „Закрила на детето“, прокуратурата и неправителствения сектор, училищни психолози, педагогически съветници и други.

Ще бъдат представени подробни данни за различните противообществените прояви и престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни, за работата на комисията, за наложените възпитателни мерки по отношение на деца и родители и други.