обновена 1:23 PM EEST, Sep 29, 2020

Мерки срещу разпространение на болестта Африканска чума по свинете обсъди Областната епизоотична комисия в Търговище

a1902193

В Областна администрация – Търговище се проведе заседание на Областната епизоотична комисия, председателствано от заместник областният управител Панайот Димитров.

Заседанието се свика във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете и констатиран положителен резултат при диво прасе в землището на кв. Повеляново, гр. Девня, област Варна.

С цел недопускане проникването и разпространението на заболяването на територията на област Търговище се набелязаха нужните мерки, а именно: свикване в най-кратки срокове на общинските епизоотични комисии; утвърждаване на списък на дежурни телефони и служители за приемане на сигнали и извършване на проверки по отношение на болестта Африканска чума по свинете; привеждане на службите в повишена епизоотична готовност; постоянно информиране на кметовете на съответните населени места и лицата, отглеждащи свине, както и запознаване с актуалната епизоотична обстановка, риска и начините за разпространение на болестта; мерки за биосигурност, които трябва да се спазват в обектите и задължението им при съмнение за заболяване и/или завишена смъртност незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар; проверка и инвентаризация на свиневъдните обекти на територията на област Търговище и др.