обновена 6:16 AM EEST, Jul 11, 2020

Бързо и качествено правораздаване отчита Окръжен съд Търговище

53429977 2432238743581284 4822205335089446912 o

Окръжен съд Търговище отчете своята дейност за 2018 г. на общо събрание на съдиите от съдебния окръг.

Гост на събитието беше председателят на Апелативен съд Варна съдия Ванухи Аракелян и ръководители на други институции, свързани с правосъдието.

За поредна година беше отчетено изключителното качество на съдебните актове и бързината на правораздаването на съдиите от Окръжен съд Търговище.

През 2018 година в Търговищкия окръжен съд са постъпили общо 599 броя дела, като 90 % от тях са свършени в 3-месечен срок.

Разгледани са били 10 дела със значим обществен интерес. От тях 5 са за данъчни престъпления, 4 - с предмет наркотични вещества и едно за подкуп на длъжностно лице.  

Като тенденция от съда отбелязват, че през 2018 г. са намалели значително въззивните граждански дела. За сметка на това обаче, в началото на 2019 г. се отчита много голям ръст на тези дела, при запазване на броя на наказателните.

В края на събранието съдия Аракелян връчи на съдия Силвия Петрова, която ръководеше съда през последните пет години, специалния почетен знак на Апелативен съд Варна, в израз на признанието и уважението към дългогодишната работа на съдията и към личността й.

Снимка: ТОС