обновена 5:55 AM EEST, Jul 4, 2020

Успешно завърши цикълът обучения "Твоята стъпка"

p1016546 1

През почивните дни Младижки дом-Търговище организира трети тренинг за млади хора, който е част от цикъл, наречен „Твоята стъпка - нещо като кариерно ориентиране ;)”.

Включиха се младежи на възраст от 13 до 18 години. Обучител отново беше Никола Димов, с когото те търсиха и опознаваха себе си, както и възможностите за бъдеща реализация.


Никола Димов: "И този път младежите направиха крачки към своята "сладка зона", разбирайки и потвърждавайки своите личност, интереси, способности и ценности. Тренингът разчита на учене чрез преживяване в група, където участниците експериментират, изследват и създават знание чрез движение и активности. Теоретичната рамка и подкрепа в тренинга идва от кариерни методи, използвани в 80% от компаниите, генериращи най-голяма печалба на световно ниво. Голяма част от участниците посочиха това, че са намерили обяснение за неща, които са ги притеснявали, а сега виждат като нормални - различията между хората в това какво ме зарежда/изтощава, как естествено забелязвам и обработвам инфрмация - чрез факти или чрез впечатления, как вземам решения най-често и как организирам света си. Тези и още много ценни уроци, които от тук нататък ще служат за компас на участниците в избор на специалност, проект, работа, среда."


Ето и част от обратната връзка:
- Разбрах че имам много възможности, но не трябва да се насилвам да правя нещо, което не ми идва отвътре. Разбрах как да си направя CV. Разбрах повече за различните видове хора и за пореден път се изумих колко наистина са различни.
- Първото значимо нещо е,че успях да опозная повече себе си благодарение на обстойните обяснения от страна на нашия ментор,тестовете и игрите,които бяха организирани. Второто значимо нещо е,че успях да се вдъхновя от другите участници. Третото нещо е,че видях по-ясно слабите си страни и съм решена да работя върху тях.
- Изключително изяснено и разграничено научих различните възможности за личност спрямо анкетата 16 personalities и по-точно, значението на всяка буква. Значимо беше и насочването ми към моите собствени "силни страни".
- Научих, че съм INFJ, което ми изясни не 3, а 13 неща. Научих, че съм не само общителен човек, но и че понякога се нуждая от време само за мен. Научих, че заниманията и направленията ми в момента доста добре си съвпадат с нещата, които се препоръчват за моя личностен тип. И също така осмислих моите ценности, мечти и цели.
- Като знам своите "кодове" предполагам ще ми е по-лесно търсенето на специалността, в която искам да се развивам.
Тренингът дава основни насоки спрямо кариерното ориентиране и опознаване на себе си. Как ще използваш тези насоки и как ще надградиш над тях и продължиш да се развиваш?
- Ще направя по-обстойно проучване за личностните типове и ще се опитам да придобия нови
умения
- Помогна ми с решение към кариерна ориентация, защото аз се чувствам като в тъмна Индия, но
сега знам своите силни и слаби страни
- Вече знам кои са моите силни и слаби страни и знам, че ако искам нещо свързано със слабите ми
страни не трябва да се отказвам, а просто да работя повече върху това.
- След като научих неща за себе си които не знаех,определено тренингът ще ми помогне да
разбирам мисленето на другите.
- Ще се концентрирам в развиване на качествата, които смятам, че не притежавам и биха ми били
от полза, както в личен, така и в учебен и професионален план.
- Абсолютно изясняващо ми подейства, прочиствайки идеите ми за професионално развитие и развитие от любознателна гледна точка. Полученото знание е една отправна точка за бъдещо надграждане във всякакви сфери. Представя личностните характеристики, които могат да се използват или развиват.
- Първо ще си изясня това, което ме обърква. След това ще търся информация за хората с "кодове" като моите.

ЦМДИ Търговище