charovna2017

обновена 3:10 PM EET, Feb 15, 2020

Полиция и пожарна с мерки за спокойни празници

 mvr 250419

Полицията и пожарната в Търговище предприемат допълнителни мерки за опазване на обществения ред и сигурността на гражданите по време на великденските празници.

Вчера на брифинг в областната дирекция тези мерки бяха представени на медиите. В срещата с журналистите участваха: комисар Стефан Стефанов – директор на РДПБЗН-Търговище, гл. инсп. Иван Александров – началник на сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“ в отдел „Охранителна полиция“ на ОД МВР-Търговище, и гл. инсп. Иван Стефанов – впд началник на сектор“Пътна полиция“ в областната дирекция.

Извършени са охранителни проверки за състоянието и физическата защита на православните храмове в обслужваната от областната дирекция територия, а по време на парзничните литургии около храмовете ще има засилено полицейско присъствие – каза гл. инсп. И. Александров. Той уточни, че констатираните на 2-3 места пропуски вече са отстранени. С цел повишаване на бдителността са проведени срещи с представители на големи търговски вериги, където се очаква голям поток от хора, както и с ръководители на фирми, извърщващи частна охранителна дейност. Съвместно с органите на местната власт са планирани действия по охраната и опазването на обществения ред при провеждане на различни празнични мероприятия в областта. Създадена е организация за опазване на обществения ред преди, по време и след празниците в районите на автогари и  ж.п. гари предвид очакваното интензивно придвижване на пътници през тези дни.

Предприемат се и необходимите допълнителни мерки за гарантиране на пътната безопасност през празничните и почивни дни, когато логично автомобилният трафик ще се увеличи, особено в първия и последния от поредицата почивни дни – заяви пред журналистите гл. инсп. Иван Стефанов. Той уточни, че в осъществяването на контрол и регулиране на движението по пътищата  ще се включат максимален брой служители с правомощия за работа по Закона за движение по пътищата с цел осигуряване на безопасното придвижване на гражданите, като максимално ефективно ще бъдат използвани автоматизираните технически средства за контрол на скоростта, а през светлата част на денонощието ще се активизира контрола по спазване на скоростните режими с мобилните системи.  По време на празниците ще бъде проведена специализирана полицейска операция „Алкохол, наркотици и неправоспособност“, като особено внимание ще се обърне на третокласните и общинските пътища и подходите в районите на увеселителни заведения и дискотеки. Дейността на контролните органи ще  бъде насочена към недопускане управлението на МПС от водачи, употребили алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, както и от неправоспособни водачи. При проверките ще се взема отношение при установяване управлението на МПС, които не са регистрирани, са неизправни или са без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Ще има засилено полицейско присъствие на екипи на сектора в  участъците с концентрация на ПТП, като за преминаващия през областта  ни път I-4/София-Варна/ това са районите в местностите «Боаза» и «Фисека». Ще бъде прилагана нулева толерантност към всички нарушители на пътя и особено – към водачите с рисково поведение, които създават потенциални предподставки за пътни инциденти – каза още началникът на сектор «Пътна полиция».  Служителите  на  сектора ще  предприемат и действия за улесняване пропускателната способност към подходите и районите на масово посещаваните християнски храмове, когато в тях се провеждат тържествени литургии, като при необходимост ще регулират и насочват пешеходните и автомобилните потоци.

В навечерието на великденските празници във връзка очакваното събиране на много хора в църквите служителите от Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Търговище извършиха тематични проверки по отношение на противопожарната обезопасеност на  23 православни храма в областта – заяви комисар Стефан Стефанов.  С превантивна цел със служителите на храмовете са проведени инструктажи относно противопожарните мерки за всеки храм и използването при нужда на уредите за първоначално пожарогасене, като е акцентирано върху необходимостта да не се допускат задръствания от хора и затваряне на евакуационните изходи в храмовете. Проверени по отношение на осигуряване на противопожарната безопасност са и  6 места за настаняване на гости в областта/4 хотела и две хижи/. По време на провеждане на великденските служби в храмовете в градовете и в по-големите села на областта ще бъде осигурено дежурство на противопожарни автомобили и екипи, като за целта са ангажирани 8 служители на дирекцията.  Комисар Стефанов  припомни, че при посещение в църковните храмове хората трябва да бъдат внимателни при боравенето със свещи, които, запалени от много граждани по време на църковните  церемонии, създават потенциални предпоставки за възникване на пожари. Ако обаче всеки пази от пламъка най-близко стоящите до него хора, вероятността да пламне нечия дреха или коса намалява. Същевременно в църквите трябва да бъде осигурено събирането на догарящите свещи от свещниците. Необходимо е гражданите да проявяват бдителност и при паленето на свещи в домовете си.  Свещите никога не трябва да бъдат оставяни  да горят без надзор, дори ако хората са в съседната стая, защото пламъкът лесно се прехвърля от един предмет на друг, а последиците, до които може да доведе един евентуален пожар, могат да бъдат изключително сериозни.