charovna2017

обновена 8:31 AM EEST, Aug 22, 2019

Броят на водените на отчет в детска педагогическа стая се увеличава

mladeji trg215

През 2018 г. в област Търговище на отчет в детските педагогически стаи са водени 151 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

За това информират от Отдел „Статистически изследвания” - Търговище.

В сравнение с 2017 г. броят им се увеличава с 29 лица, или с 23.8%.


В структурата на противообществените прояви най-голям е делът на преминалите през ДПС за: „бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ - 28.9%, следвани от „прояви на насилие и агресия“ - 26.5% и „повреждане на обществена и/или частна собственост“ - 15.7%.


Кражбите са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършители на кражби са 57 лица, или 55.9% от всички, преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на домови кражби - 28.1% (16 лица), следвани от взломни кражби - 17.5% ( 10 лица).


В областта 16 лица на възраст от 8 до 17 години, или 15.7 % от всички водени на отчет в ДПС за извършени престъпления, са регистрирани за унищожаване и повреждане на имущество, 5 лица (4.9%) - за престъпления свързани с наркотици, 4 лица (3.9%) - за нанесени телесни повреди.


През 2018 г. в област Търговище пострадали от престъпления са 59 деца, от които 28 (47.5%) са момчета, а 31 (52.5%) - момичета. Малолетни са 21 лица (35.6%), а непълнолетни - 38 (64.4%).


През 2018 г. най-голям е броят и делът на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби - 12 лица (20.3%) и нанесени телесни повреди - 8 лица (13.6%).