обновена 3:26 PM EEST, Jul 9, 2020

Намаляват децата в търговищките детски градини

deca dp0915

През учебната 2018/2019 година в детски градини в област Търговище са записани 3 176 деца.


За това информират от Отдел „Статистически изследвания” - Търговище.


Към 1.12.2018 г. в област Търговище функционират 21 самостоятелни детски градини. В тях са записани 3 176 деца, от които 1 644, или 51.8%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата е със 79 деца по-малко.


Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2018/2019 година е 67.8%, който е по-малък с 0.6 процентни пункта в сравнение с учебната 2017/2018 година.


Средният брой деца в една детска градина е 151, като в селата е значително по-голям – 196, а за градовете - 141. Една група се формира средно от 21 деца, съответно - 22 в градовете и 19 в селата.


Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 308, като в сравнение с предходната учебна година намалява с 2 души, или с 0.6%. Детските учители са 288, или 93.5% от педагогическия персонал.