обновена 9:38 AM EEST, Jul 2, 2020

16 безработни започват работа към Областна администрация Търговище

0306192

От днес 16 безработни лица започват работа към Областна администрация Търговище по Регионална програма за заетост към Бюрото по труда.

Длъжностите, на които са назначени лицата, са: чистач – хигиенист, работник озеленяване, шофьор-куриер, архивар, оператор въвеждане на данни, работник поддръжка, общ работник, технически изпълнител.

Те ще извършват дейности към държавни институции в община Търговище на пълен работен ден за срок от 6 месеца на минимална работна заплата.

По време на срещата с новоназначените областният управител Митко Стайков пожела ползотворна работа и успешно представяне на новите им работни места.

Към настоящия момент в Областна администрация Търговище е осигурена заетост на други 3 безработни лица. От 01.02.2019 г. по програма „Старт на кариерата“ е назначен един безработен младеж на длъжност младши експерт "Отбранително-мобилизационна подготовка" за срок от 9 месеца. По програма  „Заетост на хора в неравностойно положение“  в периода юли – август 2018 г. са назначени двама безработни на длъжностите "Технически изпълнител" и "Изпълнител".