обновена 7:59 AM EEST, Jul 5, 2020

По-малко престъпления в селата

kola mvr trg

Успешно приключи специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления и правонарушения в малките населени места, съобщават от полицията в Търговище.

В нея участваха съвместни екипи от служители на районните управления и на дирекция „Жандармерия“ при ГДНП. Операцията бе проведена на територията на област Търговище за времето от 12.04. до 31.05.2019 г. Основната й цел бе противодействие и превенция на престъпленията и нарушенията на обществения ред в райони с по-голяма концентрация на такива(определени на база предварително изготвен анализ на динамиката на конвенционалната престъпност в областта), както в малки, слабо населени и отдалечени места и вилни зони, в които няма постоянно полицейско присъствие.

Съвместните екипи на районните управления в състава на областната дирекция и на Зоналното жандармерийско управление-Варна осъществяваха активен контрол върху поведението на водачите на МПС за спазване на изискванията на Закона за движение по пътищата, извършваха проверка на лица и ППС, както и на места за подслон, на питейни и увеселителни заведения, на заложни къщи и пунктове за изкупуване на черни и цветни метали, с цел евентуално установяване на инкриминирани вещи. В хода на акцията бе осъществено засилено полицейско присъствие в тези райони както в светлата, така и в тъмната част на денонощието, което несъмнено повишава чувството за сигурност у жителите им.

По време на операцията екипите са извършили проверки на 254 МПС. За установени от тях престъпления по Наказателния кодекс са образувани три бързи полицейски производства в община Омуртаг – за управление на МПС с концентрация на алкохол в издишания от водача въздух над 1,2 промила(престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК); за управление на МПС от неправоспособен водач в едногодишния срок на наложеното му наказание за същото деяние(престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК); и за управление на МПС, нерегистрирано по надлежния ред(престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК). Служителите от смесените екипи са констатирали и са взели отношение по 295 нарушения по Закона за движение по пътищата. Наложени 6 принудителни административни мерки/ПАМ/ по същия закон. Наложени са съответните санкции и за установени от тях 18 случая на нарушения по Закона за българските лични документи, Кодекса за застраховането и наредбите за опазване на обществения ред в съставните общини на областта. Издадени са протоколи за предупреждение и полицейски разпореждания по Закона за МВР.

Паралелно с осъществяване на контролна дейност полицейските служители със съдействието на представители на местната власт са разговаряли с превантивна цел със самотно живеещи възрастни хора в тези населени места относно опазване сигурността им и тази на имуществото им, както и за евентуален риск да бъдат въведени в заблуждение по различни измамни схеми.
Изготвеният в областната дирекция анализ категорично сочи, че за времето, от когато се провеждат такива операции със смесени екипи/ от м. ноември 2018 г./, е налице спад в броя на престъпленията с най-висок относителен дял в структурата на престъпността в областта – тези срещу собствеността/като кражби на инструменти, хранителни продукти, зимнина, покъщнина/, което несъмнено е доказателство за тяхната ефективност.