обновена 2:14 PM EEST, Jul 3, 2020

Мерки срещу чумата

dgs tg19

Над 80 председатели на ловни дружини от област Търговище взеха участие в организираната вчера от Регионална дирекция по горите - Шумен среща във връзка с Африканската чума по свинете и изострената епизоотична обстановка в страната, в резултат на възникналите нови огнища.


На срещата присъстваха директорът на РДГ Шумен – инж. Емил Гелов, представители на Североизточно държавно предприятие и Областна дирекция безопасност на храните.


Инж. Гелов запозна присъстващите с историята и разпространението на АЧС в световен мащаб, както и със сериозните последствия, до които би довела появата на заболяването на територията на област Търговище за работещите в сектора на промишленото свиневъдство, а също и за частните стопани, отглеждащи домашни свине в личните си дворове.


На председателите на ловни дружини бяха раздадени материали за АЧС с указания, същите да бъдат предоставени на ловците.


Д-р Зафиров от ОДБХ Търговище запозна присъстващите с епизоотичната обстановка в страната и региона, както и с предстоящото въвеждане на модул „Лов“ за определяне мястото на отстреляното прасе и предварително регистриране на взетите проби в системата.


На срещата се поставиха и обсъдиха въпроси за разпространението болестта – посочиха се начините на разпространяване, както и мерки, свързани с превенцията на АЧС. Вниманието на присъстващите беше насочено към осъществяване на обходи на ловните райони от страна на ловците. Такива обходи в горските територии ще се извършват и от служителите на държавните горски и ловни стопанства, а също и от стопанисващите дивечовъдни участъци.


Използването на материали за дезинфекция след посещение в гората от ловците и от служителите по горите е друга мярка за превенция, както и свеждането до минимум посещенията в селски имоти, в които се отглеждат домашни прасета.


Интерес и коментари предизвика и предложението за засилване на отстрела на дива свиня чрез индивидуален лов.
Инж. Гелов запозна присъстващите с предлаганите от страна на държавата стимули за увеличаване на индивидуалния лов, които ще бъдат предоставяни от СИДП, а именно – заплащане на отстрелян брой дива свиня и хищници.