charovna2017

обновена 1:55 PM EET, Jan 21, 2020

466 търговищенци заминали на гурбет в чужбина през 2018-а

tg106153

466 търговищенци са заминали за чужбина през миналата година.

Данните са на Отдел „Статистически изследвания“ – Търговище.

През 2018 г. в преселванията между населените места в област Търговище са участвали 1 099 лица.

От преселващите се в страната 1 938 са избрали област Търговище за свое ново местоживеене. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област Търговище са София (столица) – 6.7%, Шумен – 6.3% и Велико Търново – 6.2%.

През 2018 г. 466 души са променили своя настоящ адрес от област Търговище в чужбина, а 712 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Търговище.