обновена 3:26 PM EEST, Jul 9, 2020

Искат увеличаване броя на децата в яслата на ДГ „Пчелица“

deca dg prikazka

Да се увеличи броят на децата в яслата на ДГ „Пчелица“ ще решават на сесия съветниците в Търговище.

Докладната внася зам. кметът Рая Матева.

Доводите са, че през последните няколко години в Търговище се увеличава броят на желаещите родители децата им да посещават детски ясли. Към юли в регистрите на четирите детски ясли и една яслена група в ДГ „Пчелица“ са записани 290 деца.

В тази връзка Милка Николова - директор на ДГ „Пчелица“, предлага да се използва законовата възможност за завишаване броя на децата в яслената група към детската градина.

В докладната си до общинската администрация тя посочва, че за планирания прием за септември на 2019 г. са постъпили  33 заявления за прием на деца в яслена група. След проведено класиране са записани 20 от тях. Не са приети 13, като сред тях има и деца, чиито братя или сестри посещават групите в детската градина. От направеното впоследствие допитване до родителите на неприетите деца, към настоящия момент 10 от децата са приети в други детски заведения, а 3 деца не са приети никъде.

Според директора сградата на детската градина отговаря на стандартите за необходимо пространство и има възможност в яслената група да се отглеждат до 23 деца. Освен това яслата е предпочитана от родителите, защото след това децата продължават в първа група на детската градина.

Общинският съвет ще проведе редовното си заседание на 31 юли /сряда/.