обновена 11:31 AM EET, Oct 31, 2020

Областната епизоотична комисия се събра отново заради чумата

2507191

Вчера се проведе заседание на Областната епизоотична комисия.

В него участваха представители на научната общност към Експертния консултативен съвет (ЕКС) по Африканска чума по свинете доц. д-р Владимир Петров и д-р Койчо Коев, представители на общините, Областно пътно управление, „Национално Тол управление“, индустриални свиневъдни стопанства и ферми тип А от територията на областта, кметове на населени места, представители на организации, имащи отношение към автобусния транспорт и собственици на автогари.

Представителите на ОДБХ - Търговище представиха актуална информация за епизоотичната обстановка в страната. Разясниха, че на 19.07.2019 г. са обходили стопанствата в 10 км наблюдавана зона от обявеното огнище в кв. Въбел и са взели проби от кръв на всички 28 животни.
 
Изпратена е и проба от диво прасе от територията на община Омуртаг. Резултати от пробите все още няма.
По информация на ОДБХ населението е преминало към клане на животните и броят им силно е намалял. Обяснили са на всички собственици, заклали животните, си как да оползотворят месото и да унищожат вътрешностите и отпадъка. Препоръката им е животните да се заколят с възможно най-малко кръв и да се обеззарази мястото на клане. Вътрешностите да се заровят в дълбок ров, обработен с хидратна вар и покриване с плътна земна маса. Месото да се обработи задължително термично. Инструментите, използвани при клането трябва да се изварят минимум 30 минути.

Представител на ДЛС “Черни Лом” съобщи, че още нямат резултати от 21 изпратени проби от диви прасета.
Предстои Областно пътно управление да постави 19 информационни табели за АЧС по републиканската пътна мрежа.

Представителите на научната общност отговаряха на отправените въпроси, отнасящи се до ямите за загробване, липсата на ваксини за заболяването АЧС, причините и начините на разпространение на болестта, мерките за недопускане разпространението му.