обновена 11:45 AM EEST, Jul 3, 2020

Заседава Областната епизоотична комисия

0108193

Миналата седмица се проведе заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с усложнената обстановка и нарастване на констатираните случаи на болестта Африканска чума по свинете в страната.

Зам. областният управител Панайот Димитров запозна присъстващите с писмото от МЗХГ, с което са дадени категорични указания в 20 км зони около индустриалните ферми да се преустанови отглеждането на свине в обекти тип „заден двор“. Срокът за изпълнение на мярката за доброволно клане на животните от стопаните им за Северна България изтече на 31.07.2019 г. След изтичане на посочения срок се пристъпва към умъртвяване на животните от ОДБХ – Търговище. Той съобщи още, че на територията на област Търговище има четири индустриални ферми – в с. Алваново и с. Буйново, общ. Търговище, с. Садина, общ. Попово и град Попово.

Д-р Тодорова от ОДБХ – Търговище заяви, че в трите работещи кланици има 12-часово дневно присъствие на ветеринарен лекар от Дирекцията и 12-часово нощно присъствие на органите на МВР, с цел да не може да се внесат в тях немаркирани свине. В транжорните се осъществява ежедневен контрол, екарисажните коли се пломбират от тяхна страна.

Д-р Иванова от ОДБХ призова Община Търговище да определи още една трупосъбирателна яма в района на селата Алваново и Буйново, а Община Попово - още четири ями в четирите посоки на общината, с оглед да не се транспортират умъртвени и мъртви животни на дълги разстояния и да не се разнася заразата. Тя сигнализира, че във вилната зона на Търговище и в с. Пробуда са били подхвърлени умрели прасета. Апелира към всички кметове на населени места и всички граждани да не укриват животните си, при констатиране на умряло животно да уведомяват ветеринарните лекари и да не ги захвърлят, защото това води до разпространение на заразата.