обновена 12:16 PM EEST, Jul 4, 2020

Търговищката прокуратура подкрепи номинацията на Иван Гешев

sgrada okrujen sud trg

Прокурорите or Окръжна прокуратура Търговище и Районна прокуратура Търговище изразяват подкрепа към единодушното предложение на членовете на прокурорската колегия па ВСС за номинацията на Иван Гешев - заместник на Главния прокурор, за Главен прокурор на РБългария.

Това става ясно от становището на търговищките прокурори до Пленума на ВСС.

Считаме, че г-н Иван Гешев отговаря на законовите, професионалните и нравствените изисквания за ръководител на държавното обвинение. Като действаш прокурор г-н Гешев е запознат в детайли с дейността, функциите и проблемите на Прокуратурата.


Изразяваме категорично несъгласие с опитите за оказване на натиск на членовете на ВСС при вземането на решение за избор на Главен прокурор, което е недопустимо вмешателство в работата на съдебната власт. Процедурата за избор па Главен прокурор е строго регламентирана и Пленумът на ВСС е единственият легитимен орган, който оправомощен да извърши този избор, се казва в становището на прокурорите от Окръжна и Районна прокуратура-Търговище.