обновена 3:31 PM EEST, May 31, 2020

Умъртвени са всички свине в 20-километровите зони около индустриалните ферми в областта

1308193

В област Търговище епизоотичната обстановка е спокойна, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация след провелото се днес редовно седмично заседание на Областната епизоотична комисия.

Към днешна дата свинете в 20-километровите зони около индустриалните ферми в областта са умъртвени. Остават единствено свине майки, за които ветеринарните власти извършват проверки, съобщиха експертите от ОДБХ.

Подготвят се законодателни промени, които ще облекчат регистрацията на животните в малките стопанства. Целта е от 01.01.2020г. да няма нерегистрирани животни в обекти тип „заден двор“. На всеки стопанин, който е спазил изискванията за регистрация и биосигурност ще се разрешават до 3 прасета за угояване, стана ясно още заседанието на Комисията.

Общините представиха списъци на стопаните, които доброволно са умъртвили своите прасета, заверени от кметските наместници и официалните ветеринарни лекари. На тези стопани ще бъдат изплатени по 300 лв. на двор за извършване на дезинфекция. В срок до 26 август списъците ще бъдат представени в Министерството на земеделието, храните и горите.

Представителят на Българския ветеринарен съюз (БВС) направи предложение да се възстановят т. нар. „участъкови ветеринарни лекари“ по селата. По този начин ще се гарантира, че всички животни ще бъдат регистрирани и наблюдавани и за населеното място ще се носи персонална отговорност от конкретен ветеринарен лекар. Към настоящия момент всеки стопанин има право да сключва договор с избран от него ветеринарен лекар, но това задължение не се спазва добросъвестно. Предложението не важи за големите ферми, където правилата са ясни  и се спазват стриктно. Членовете на комисията подкрепиха предложението на БВС, което ще бъде изпратено до МЗХГ.