обновена 11:11 AM EEST, Aug 11, 2020

Общинските търговски дружества в Търговище запазват размера на печалбата си

tgo 08173

Добри финансови резултати отчитат общинските търговски дружества, в които Община Търговище е едноличен собственик на капитала, за първата половина на 2019 г.

Това показват финансовите отчети на „Адапт“ ЕООД, „Общински пазари“ ЕООД и „Знаме“ ЕООД.

Запазва се обемът на печалбата и на трите дружества спрямо същия отчетен период на 2018 г. Общата печалба на трите фирми за второто тримесечие възлиза на 38 000 лв. Най-голяма е тя за „Общински пазари“ ЕООД   - 26  000 лева.  „Адапт“ ЕООД отчита  печалба от 11 000 лв., а  „Знаме“ ЕООД от 1000 лв. 

Единственото дружество, което има задължения към бюджета, е „Знаме“ ЕООД. Припомняме, че през 2016 г. финансовите задължения на вестника възлизаха на над 60 000 лв. Тогава Община Търговище предложи, а Общинският съвет гласува временна финансова помощ за дружеството в размер на 35 000 лв. В резултат, „Знаме“ успя да погаси всички просрочия към доставчиците си и работещите в дружеството, но остават тези за лихви към НАП. Предстои те да бъдат погасявани чрез разсрочени вноски.

Отчетите на дружествата ще бъдат разгледани на предстоящото заседание на  Постоянната комисия по общинска собственост, икономическа политика, финанси, бюджет, данъци и такси към Общинския съвет на 26 август.