charovna2017

обновена 12:06 PM EEST, Mar 31, 2020

Разясняват възможностите за подпомагане на хора с увреждания

trg otv09172

ОИЦ-Търговище организира информационна среща по ОП РЧР и възможности за подпомагане на хора с увреждания.

На 12.09.2019 г., от 10:00 ч., в Клуба на инвалида гр. Търговище, Областният информационен център ще предостави актуална информация по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Експертите на Центъра ще представят отворени и предстоящи процедури по ОПЧР, финансовото изпълнение на програмата в региона и др.

С участието на представител на Дирекция „Социално подпомагане“ ще бъде разяснена и Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. По нея се отпуска безвъзмездна помощ за проектиране и изграждане на рампи, подемни платформи и асансьори за хора в инвалидна количка, както и преустройство на леки автомобили и придобиване на шофьорска книжка с цел подобряване на личната мобилност на хора с трайни увреждания.

На срещата са поканени хора с увреждания, представители на общинската администрация и заинтересовани лица.