charovna2017

обновена 8:49 AM EEST, Apr 4, 2020

Разясниха възможностите за подпомагане на хора с увреждания

oic 0919

Екипът на Областния информационен център в Търговище се срещна с хора с физически увреждания и възрастни в Клуба на инвалида, за да разясни какво е направено с европейски средста и какво предстои в социалната сфера в община Търговище.

На информационното събитие беше представена и Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, по която държавата отпуска средства за изграждане на рампи или преустройство на автомобила.

Голяма част от социалните политики у нас се случват чрез ресурса по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, стана ясно от презентацията на експерти от ОИЦ. Средствата са насочени към реформиране на старите институции, като домове за деца и възрастни,  предлагането на нови и модерни услуги, които осигуряват пълноценен начин на живот на хората, както и подкрепа на мерки за заетост и др. В програмния период 2014-2020 г., по проекти по ОПРЧР, в община Търговище са инвестирани общо 2 651 107 лв.

В грижата си за възрастните хора и хората с увреждания Община Търговище в момента изпълнява проект „Алтернатива за живот“, каза на срещата кметът д-р Дарин Димитров. По проекта ще бъде създадена необходимата инфраструктура за разкриване на две нови социални услуги: Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Те ще се помещават в сградата на бившето училище в село Съединение. Ремонтът и обзавеждането се финансират по ОП „Региони в растеж“, а услугите ще се изпълвят по ОПРЧР, посочи д-р Димитров.

Най-голям интерес присъстващите проявиха към  възможностите за финансиране по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Срокът за кандидатстване тази година е до 30 септември, но програмата ще се отваря ежегодно и това ще даде възможност повече хора да се възползват от нея занапред. Чрез средствата, осигурени по нея, хората със специфични потребности могат да кандидатстват за финансиране, за да изградят рампа пред дома си или специализиран асансьор в жилищния блок, обяви Анелия Александрова, началник отдел „ Индивидуална оценка за хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Търговище. Тя уточни, че изработването на техническите проекти на рампите и подемните съоръжения са за сметка на кандидатстващия, а същинското изграждане и строително-монтажните работи се поемат от държавата.

По тази програма хората с ограничена мобилност могат да получат средства, за да преустроят автомобила си или да започнат шофьорски курс.