обновена 1:23 PM EEST, Sep 29, 2020

Покана за кръгла маса

pri 0919

Във връзка с приключване на проект по ДБФП №BG16RFOP002-3.004-0058-C01 „Ефективно използване на ресурсите в ИМПАЛА ООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на кръгла маса за представяне на проекта и ефекта от въведената пилотна технология.

Събитието ще се състои на 27.09.2019г. от 10:00 часа в офиса на „ИМПАЛА” ООД, находящ се в гр. Търговище, Промишлена зона ЗОРА, ул. „Цар Освободител”.

Целта на провеждането на кръглата маса е мултиплициране на резултатите от изпълнения проект сред предприятия със сходна дейност, сектор на икономическа дейност и подобни производствени процеси.