charovna2017

обновена 4:44 PM EET, Nov 12, 2019

Покана за пресконференция

pri 0919

Във връзка с организирането на пресконференция относно приключване на проект по ДБФП №BG16RFOP002-3.004-0058-C01 „Ефективно използване на ресурсите в ИМПАЛА ООД”,

имаме удоволствието да Ви поканим на 27.09.2019г. от 14:00 часа в офиса на „ИМПАЛА” ООД, находящ се в гр. Търговище, Промишлена зона ЗОРА, ул. „Цар Освободител”.

Целта на пресконференцията е мултиплициране на резултатите от изпълнения проект сред широката общественост.