charovna2017

обновена 5:08 AM EEST, May 24, 2020

Без инциденти стартира ловът в област Търговище

1842b9b37a8ed457aab0554550ff64713

Без инциденти и констатирани при проверките нарушения стартира ловът за едър дивеч в област Търговище.

С откриване на ловния сезон за местен дребен и едър дивеч и груповия лов на дива свиня в областта стартира и специализирана полицейска операция, чиято основна цел е ограничаване на предпоставките за извършване на престъпления, закононарушения и инциденти по време на ловните излети. Тя бе предшествана от инструктивни съвещания с председателите на всички 91 ловни дружинки в област Търговище, проведени от служители на ОД МВР-Търговище, на РДГ-Шумен, на Североизточното държавно предприятие, на държавни горски стопанства и ловни сдружения. По време на тези срещи председателите на дружинките бяха запознати с различни превантивни мерки, които трябва да бъдат предприети с цел гарантиране безопасното протичане на ловния сезон.

При първите два ловни излета за едър дивеч през сезона /на 5 и 6 октомври т. г./ полицейските служители са извършили проверки в 17 ловни дружинки, включващи 217 организирани ловци. Нарушения не са установени.

От служба „Контрол на общоопасните средства“/КОС/ в ОД МВР-Търговище още веднъж припомнят на ловците от областта някои от основните изисквания за безопасност, които трябва стриктно да се спазват по време на излетите:

• С цел безопасното боравене с огнестрелно оръжие – стрелбата трябва да се осъществява само по ясно видима цел и спрямо разрешените за отстрел през сезона диви животни
• Забранява се преотстъпването и предоставянето на огнестрелно оръжие и боеприпаси на други лица
• При пренасяне на ловното оръжие до мястото на лова същото трябва да бъде в затворен транспортен куфар, а когато е в калъф – със заключващо устройство на спусъка
• Боеприпасите трябва да се пренасят отделно от оръжието
• До неговата употреба оръжието не следва да е заредено. То винаги трябва да е насочено в безопасна посока и да е технически изправно
• Забранено е носенето и употребата на оръжие при и след употреба на алкохол и упойващи вещества

Осъществяваните от служителите на дирекцията превантивни мерки и извършваните от тях проверки на ловните дружинки и на техните членове ще продължат през целия ловен сезон.