charovna2017

обновена 5:08 AM EEST, May 24, 2020

Ден на отворените врати в Държавен архив - Търговище

durjaven arhivtrg0918

Държавен архив - Търговище отново отваря врати днес.

Поводът е професионалният празник на архивите в България, който се отбелязва на 10 октомври.

По време на Деня на отворените врати гражданите могат да разгледат в читалнята на архива експонираната малка изложба на тема "Шаржове и карикатури в архивните фондове на Държавен архив - Търговище".

Държавен архив – Търговище е създаден през март 1963 г. и осъществява своята дейност по събирането, съхраняването, организирането и използването на архивните документи с историческо значение на територията на Търговищка област. Огромно е документалното наследство в архива - общо 1125.77 линейни метра. Хронологически то обхваща периода от 1874 г. до наши дни, а тематично покрива всички области от обществено-политическия, стопански и културен живот.

Като професионален празник на архивистите 10 октомври започва да се чества през 60-те години на ХХ век. С Указ 515 от 10 октомври 1951 г. на Президиума на Народното събрание се създава Архивно управление в структурата на Министерството на вътрешните работи, с което се поставя началото на националната архивна система. Постановление 344 на Министерския съвет от 18 април 1952 г. регламентира изграждането на мрежата на българските държавни архиви. 

Създадени са два централни архива с разграничителна дата на документите 1944 г. - Централен държавен исторически архив и Централен държавен архив на НРБ, а през 1974 г. - и Централен държавен технически архив. През 1992 г. са преобразувани в единен Централен държавен архив. 

С изменение в Закона за Държавния архивен фонд, прието на 1 април 1977 г., се създава от 3 май 1977 г. Главно управление (ГУ) на архивите при МС с ранг на комитет. С ПМС/268 от 30 декември 1992 г. Централен държавен исторически архив, Централен държавен архив на Република България, Централен държавен технически архив, Център за микрофилмиране, реставрация, консервация, автоматизация и обработка на микрофилми и Научноизследователска лаборатория по архивознание и документознание към ГУ на архивите при МС се преобразуват от 1 януари 1993 г. в Централен държавен архив към ГУ на архивите при МС. С Решение 237 от 21 декември 1999 г. към ГУ на архивите преминава Държавният военен архив. 

От 2 май 2000 г. получава статут на държавна агенция. С приемането на Закона за Националния архивен фонд от 40-ото Народно събрание на 29 юни 2007 г. се преименува в Държавна агенция "Архиви".