обновена 3:26 PM EEST, Jul 9, 2020

16% от търговищките фирми ще имат нужда от нов персонал през следващите 12 месеца

srm 0118

16% от търговищките фирми ще имат нужда от нов персонал през следващите 12 месеца.

Това стана ясно на заседанието на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище.Основната му цел беше да се обсъдят резултатите от второто за тази година анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила. Проучването се проведе в периода 01 август – 20 септември 2019 г. от Агенцията по заетостта, информира пресцентърът на Областната администрация.


Според данните 16% от фирмите в област Търговище ще имат необходимост от нов персонал през следващите 12 месеца.
Запазва се тенденцията за търсене на медицински специалисти, шофьори и инженери.


Намаляват значително потребностите от работници без квалификация (от 495 неквалифицирани работници през първото проучване на 159 по време на настоящото), като от тази група ще се търсят общи работници, куриери и носачи.


Нараства делът на работодателите, имащи намерение да осигуряват постоянна заетост, за сметка на сезонната и краткосрочната работа, което очертава благоприятна перспектива пред областната икономика.

Най-дефицитни се оказват професии, които са необходими за задоволяване на потребностите в конфекционното производство, хранително-вкусовата промишленост и други индустриални производства. Нараства потребността от икономически специалисти. За 18,1% от фирмите е трудно да се намерят икономисти, докато през предходното проучване за 4,6% от фирмите е било трудно да намерят оперативен счетоводител.
Бизнес-очакванията по отношение наемането на висшисти за след 3 до 5 години не са толкова оптимистични, както през първото анкетиране, тъй като прогнозираният брой наети лица намалява. Потвърждава се изводът от първото за годината проучване, че икономическите субекти от област Търговище ще имат по-големи потребности от специалисти със средно образование, отколкото с висше, като конкретните потребности отговарят на профила на областната икономика. В същото време трудно ще се постигне адекватно в количествено отношение предлагане на необходимия брой специлисти, поради множество причини, сред които е влошаващата се демографска картина и ниската мотивация на учащите се в прогимназиален етап да продължат образованието си в професионалните гимназии.

Прави впечатление, че специалистите от областта на информационните и комуникационните технологии, са изместени като най-предпочитани от административните и икономическите специалисти, поясниха експерти по време на заседанието.