обновена 3:59 AM EEST, Jun 17, 2021

Сектор „Български документи за самоличност“ ще съдейства на гражданите да упражнят правото си на глас

pa160003

Сектор „Български документи за самоличност“ в ОД МВР – Търговище ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за общински съветници и кметове.

Служителите на сектора ще работят на 26 октомври 2019 г. от 08.30 ч. до 17.30 ч., и на 27 октомври 2019 г. - от 08.30 ч. до 19.30 ч.

В седмицата преди 27 октомври 2019 г., когато ще се проведат изборите за общински съветници и за кметове,  в ОД МВР-Търговище е създадена организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото те са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

За целта в сектор„Български документи за самоличност“на  дирекцията  е създадена следната организация за работа:

1.    В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25 октомври 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.
  
За да бъде издадено удостоверение, е необходимо:

1. Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР или в районните управления в гр. Попово и гр. Омуртаг  за дните от 22.10.2019 г. до 26.10.2019 г. от 08.30 до 17.00 часа, и на 27.10.2019 г. - от 08.30 до 19.00 часа.

2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за общински съветници и за кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

От ОД МВР-Търговище напомнят на гражданите, че удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН  - 27 октомври 2019 година.

При произвеждане на втори тур на избори за кметове /03.11.2019г./ ще се издават нови удостоверения от 29.10.2019 г. до 03.11.2019 г. включително, съгласно описания по-горе начин.

Пресцентър ОД МВР Търговище