обновена 3:59 AM EEST, Jun 17, 2021

Безработицата в Търговищко запазва равнището си

trgch0716

През септември постъпилите на работа регистрирани безработни от област Търговище са 387.

За това съобщиха от Бюрото по труда.

Започналите работа безработни без квалификация са 143, с работническа професия - 120, а специалистите със средно специално и висше образование – 124. Близо 65 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 58. Заетост е осигурена на 80 продължително безработни и на 21 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 261 безработни. С посредничеството на бюрата други 39 безработни от областта са наети по мерки, програми за заетост и схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

Общо обявените през месеца свободни работни места от работодатели на територията на област Търговище са 292.

През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 268 места в бюрата по труда. Те са предимно от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от административните и спомагателни дейности (95); образованието (87); транспорта (25); преработващата индустрия (24); държавното управление (20); търговията (10) и др.

По програми, мерки за заетост и схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” в бюрата по труда в област Търговище през септември са заявени 24 работни места.

Към края на септември в трите бюра по труда в област Търговище – Търговище, Попово и Омуртаг, регистрираните безработни са 4920, като се наблюдава намаление спрямо август (със 17 души).  Като търсещи работа лица са регистрирани и 90 заети, 39 учащи и 64 пенсионери.

Равнището на безработица за област Търговище, е 10,0%, като се запазва спрямо предходния месец. /В сравнение със септември 2018 г. равнището на безработица е по-високо с 0,2 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за септември 2019 г. е 5,3 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011 г.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Антоново – 27,0% /526/ безработни лица/, следват общините Опака – 20,8% /496/, Омуртаг – 16,8% /1297/, Попово – 9,2% /1061/, и най-ниско в община Търговище – 6,0% /1540/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на септември са 1927 (39%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са две трети, а тези с основно и по-ниско образование са 65%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 57%, с работнически професии – 30%, специалисти – 13%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 51%, хората със средно образование са 43%, а висшистите – 6%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 50% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 41%, а младежите до 29 години – 9%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 324.