charovna2017

обновена 9:44 AM EET, Feb 22, 2020

Първо заседание на Общинския съвет

zalahs 15

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет ще се проведе днес в зала „Христо Самсаров“ на Община Търговище.

Заседанието е свикано със заповед на областния управител, както е записано в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

На заседанието клетва ще положат новоизбраните кмет на община Търговище, общински съветници и кметове на кметства. Те ще подпишат и клетвен лист. Ще бъде избран и председател на Общинския съвет.

Заседанието започва вв 9.00 часа.