обновена 5:55 AM EEST, Jul 4, 2020

Нови случаи на АЧС в Търговищко

diva svinia

За първично възникнали случаи на болестта африканска чума при диви свине в землищата на кв. Сеячи в Попово и опаченското село Горско Абланово алармираха вчера от Областната епизоотична комисия.

Членовете й се събраха на извънредно заседание. Целта беше набелязване на спешни мерки за недопускане проникването и разпространението на заболяването на територията на област Търговище.

Със Заповеди на директора на “Регионална дирекция по горите” – Шумен са определени инфектираните зони, в които се забранява достъпа на всички лица, нямащи отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта АЧС и мерките за биосигурност.

ТП “ДЛС Черни Лом” – Попово след обявяване на огнищата са предприели незабавно всички необходими мерки за биосигурност, опазване и защита на горските територии и дивеча, както и опазване здравето на населението. Поставили са обозначителни табели по границите на инфектираните подзони „А“. Осигурили са дежурства на лесничеи за недопускане на външни лица в подзони „А“. По график членовете на ЛРД и ТП „ДЛС Черни Лом“ претърсват трите подзони на двете обявени огнища на АЧС.
Директорът на ДЛС „Черни Лом“ е издал заповед за забрана на лов в целия териториален обхват на ловищата, попадащи в зоните около огнищата на АЧС. Със заповедта са запознати кметовете на общините Попово и Опака и кметствата, на чиято територия са открити огнищата на АЧС.
В подзони „Б” и „В” на определените инфектирани зона могат да се извършват горскостопански и селскостопански дейности, събиране на гъби, билки, трюфели, туризъм и други дейности само след осигуряване и прилагане на съответните минимални мерки за биосигурност.