обновена 11:11 AM EEST, Aug 11, 2020

Осъдиха търговищенец, извършил данъчно престъпление за над 93 000 лв.

temida 0216

Окръжният съд във Варна осъди 50-годишен търговищенец, извършил данъчно престъпление за над 93 000 лв.

След разглеждане на наказателно дело при условията на съкратено съдебно следствие състав на Окръжен съд – Варна призна Милен А. за виновен в това, че през периода от 14.08.2008 г. до 15.12.2008 г. избегнал установяването и плащането на „данък добавена стойност“ в размер на 93 112,40 лева.

Продължаваното престъпление Милен А. е извършил в качеството си на пълномощник и фактически управлявайки дейността на „ДИ-М-СТРОЙ" ЕООД. Пред Териториална дирекция на НАП - Варна той потвърдил неистина в подадени декларации и по този начин избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери.

50-годишният Милен А. е от Търговище, но живее във Варна, женен, със средно образование, работи, осъждан многократно за подобни престъпления.

Пред съда подсъдимият призна изцяло фактите и обстоятелствата изложени в обвинителния акт и отказа да се събират други доказателства в съдебната фаза. Съдът уважи искането на защитата на Милен А. за провеждане на съкратено съдебно следствие. В този случай, според НПК, при постановяване на осъдителна присъда, съдът задължително намалява наказанието „лишаване от свобода“, което е наложил с 1/3.

Варненският окръжен съд наложи на подсъдимия Милен А. наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 години, което намали с 1/3, до размер 2г. и 8 месеца затвор.

Наказанието беше групирано с други 5 наказания наложени на Милен А. с присъди от Военен съд – Сливен, Варненски районен и окръжен съд, като подсъдимият следва да изтърпи най-тежкото от тях, а именно 5 години „лишаване от свобода“.

Съдът присъедини изцяло и наказанието глоба в размер на 5 хиляди лева, както и лиши Милен А. от право да заема държавна или обществена длъжност или да упражнява професия или дейност, свързана с управление, съхранение, контрол или отчитане на финансови или стоково-материални средства за срок от 6 години.

Милен А. беше осъден да заплати на Държавата, представлявана от Министъра на Финансите, обезщетение за претърпените имуществени вреди в резултат на деянието – сума в размер на 93 112, 40 лева, ведно със законната лихва, считано от 15.12.2008г до окончателното изплащане на сумата, както и държавна такса в размер на 3 724, 49 лв. в полза на Държавата по сметка на Окръжен съд – гр. Варна.

Присъдата може да се обжалва или протестира пред Апелативен съд - Варна.