charovna2017

обновена 8:49 AM EEST, Apr 4, 2020

Експерти от МЗХГ участваха в заседание на съвета по животновъдство в Търговище

2811191

Днес се проведе редовно заседание на Областния консултативен съвет по животновъдство.

В срещата взеха участие доц. д-р Янко Иванов – заместник-министър на земеделието, храните и горите, Силвия Василева – директор на дирекция „Животновъдство” в МЗХГ, Мирослав Маринов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите – София, областният управител Митко Стайков, Севда Ерменкова – директор ОД „Земеделие” – Търговище, експерти от НССЗ, ИАСРЖ, ОДБХ – Търговище.

Стайков благодари на зам.-министър Иванов за участието му в редовното заседание на Консултативния съвет в Търговище, като подчерта, че присъстващите ще имат възможността да се запознаят с новостите в сектора лично от експерти на най-високо равнище. „Нека продължим добрата комуникация с всички земеделски стопани в региона. Защото институциите следва да са в помощ на хората”, заяви областният управител по време на срещата.

2811192

Доц. д-р Янко Иванов говори за политиките в сектор „Земеделие” и конкретно „Животновъдство”, прилагани в ЕС и тяхното въздействие в Република България. Той коментира приключващия програмен период 2014 – 2020 г. и анонсира предстоящия седемгодишен период. Стана ясно, че в близкосрочен план предстои да се отворят 11 мерки за подпомагане на селскостопански производители в страната. Общият размер на финансовата подкрепа възлиза на 52,5 млн. лв.

Заместник-министър Иванов говори и по темата за заболяването Африканска чума по свинете. По негови думи, амбициите в национален мащаб са за редукция до 80% на дивите свине в страната, като броят им да не надвишава 0.3 на кв.км.

„Срещи на регионално ниво са изключително полезни за нас, затова и ги ценим високо. Вие имате преки наблюдения към случващото се по места и разчитам, че можете да ни насочвате към по-добрите решения” – каза пред участниците в срещата доц. д-р Янко Иванов.

По време на заседанието бе представена информация за държавни помощи за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко /минимандри/ и за „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко”.

Актуална информация за промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба № 44, касаеща ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти представи Силвия Василева. За представителите на сектор „Пчеларство”, тя съобщи, че от 20 март 2020 г. стартират проверки от експерти на ОДБХ по отношение пръскането на посевите в селското стопанство, с цел да се опази пчелната популация. Тя говори и за въвежданата безплатна услуга по регистрация на лични стопанства.

В края на срещата д-р Емил Зафиров от ОДБХ – Търговище запозна присъстващите с актуални данни за болестта АЧС на територията на област Търговище.