обновена 2:45 PM EEST, Sep 25, 2020

Обявиха нови случаи на Африканска чума в областта

diva svinq16

За два нови случая на болестта Африканска чума по свинете в Търговищко съобщиха след заседание на Областната епизоотична комисия.

Болестта е открита при диви свине в землищата на антоновското село Крушолак, и село Миладиновци в община Търговище.

Със Заповеди на Директора на “Регионална дирекция по горите” – Шумен са определени инфектираните зони, в които се забранява достъпа на всички лица, нямащи отношение към претърсването и прилагането на мерки за ликвидиране на болестта при спазване на изискванията за биосигурност.
ТП “ДЛС Черни Лом” – Попово и ТП „ДГС – Омуртаг“ след обявяване на огнищата са предприели незабавно всички необходими мерки за биосигурност, опазване и защита на горските територии и дивеча, както и опазване здравето на населението. Поставили са обозначителни табели по границите на инфектираните подзони „А“. Осигурили са дежурства на лесничеи за недопускане на външни лица в подзони „А“. По график членовете на ЛРД и ТП „ДЛС Черни Лом“ претърсват трите подзони на двете обявени огнища на АЧС. В подзони „Б” и „В” на определените инфектирани зони могат да се извършват горскостопански и селскостопански дейности, събиране на гъби, билки, трюфели, туризъм и други дейности само след осигуряване и прилагане на съответните минимални мерки за биосигурност.