обновена 3:59 AM EEST, Jun 17, 2021

РЗОК сключва договори със стоматолозите

rzok trg

РЗОК-Търговище стартира процедура по прием на документи за сключване на договори с изпълнители на първична и специализирана дентална помощ, съобщи Емил Стоянов - директор на Здравната каса в Търговище.

Съгласно Национален рамков договор за денталните дейности за 2020-2022г., директорът на РЗОК сключва индивидуални договори с изпълнители на първична и специализирана дентална помощ на територията на съответната област.

Желаещите да подадат заявителни документи за работа с РЗОК-Търговище за 2020-2022г., могат да ги получат на място от Районната здравна каса в Търговище в срок до 30.01.2020г.

Директорът на РЗОК-Търговище разглежда подадените документи и в едномесечен срок от датата на подаването, сключва договори с изпълнители на дентална помощ, ако подадените документи отговарят на условията, указани в Националния рамков договор и Закона за здравното осигуряване.

За по-добра организация и прецизност на договорния процес в РЗОК -Търговище е сформирана работна група, която ще приема и обработва документите.

След приключване на договорния процес, на вниманието на гражданите на област Търговище ще бъдат изложени списъци в сградата на РЗОК-Търговище, офисите на РЗОК в гр.Омуртаг и гр.Попово, с всички изпълнители на дентална помощ от област Търговище, сключили договор с РЗОК.